Dagar som gått

Del 2 (Från 16/1-2017)

Information:

 

Sidan Dagar som gått har nått sin utrymmesgräns och därför finner du här nu en sida som fortsätter samla ihop de dagar som gått.

 

Har du inte tagit del av de tidigare dagarna finns de alltså att läsa via länken ovan.

 

Namasté

Dag 9

Stäm ditt hjärta

 

Själen minns allt.

Själen minns varifrån du kommer.

Själen minns de nio

månaderna den

spenderade i moderns

livmoder.

Själen minns om den var

önskad eller oönskad.

Själen minns alla dina erfarenheter.

 

 

Ibland är det så att vi känner att vi mår dåligt utan att kunna peka på vad som orsakar detta. Att det inte finns något i själva livet att peka ut men man är ändå i obalans. Hjärtat är ostämt. Då kan man förstå att det finns något som själen minns men som inte finns i vårt medvetande så att vi kan se det.

 

Idag handlar vår 9:a om att återkoppla till vår själ.

Vem ÄR du?

Vad är viktigt för dig?

Ställ dessa frågor idag så att du kan närma dig ditt autentiska jag. Så länge du upplever att du är i obalans lever du inautentiskt. När du ställer frågan om vad som är viktigt för dig talar vi inte om det illusoriska i den yttre, materiella världen. Vi talar inte här om att jobbet är viktigt exempelvis. Vi talar om vad som är VIKTIGT för dig. Identifiera detta. Ställ frågan och blunda. Lyssna. Vad får du för svar? Du bär alla svar inom dig, du ska bara lära dig att lyssna. Om hjärtat är ostämt vänder vi oss bort från hjärtats röst eftersom det skär i öronen men när vi börjar stämma vårt hjärta lyssnar vi gärna eftersom tonerna når oss som klara och tydliga – som en vacker sång som själen sjunger dig!

 

DNA. Jag kan inte fördjupa detta ämne här i Dagens ord. (Det kommer en kurs som fördjupar detta.) Men så här ligger det till lite kort. Minst sex generationer bakåt finns i ditt själsliga DNA-minne. Som vi säger att själen minns allt som du inte kan minnas därför att du, i den skepnad du är på jorden den här gången, inte har varit där. Du bär på din mormors minne, din farfarsfars erfarenheter osv. finns inom dig. Låt oss säga att någon av dem har upplevt ett krig. Då har du det kriget i dig. Du kan känna ångest utan att förstå varför därför att du har döden och ångesten, skriken från kriget i dig. Din farfarsfars mamma kanske blev misshandlad av sin man. De kanske sköt hennes barn? Du har dessa skrik och den här smärtan i din själ. Du har så klart även dina egna tidigare liv med dig och som påverkar dig i dag. Det är det vi kallar för karma.

 

Så vad kan vi göra åt det då? Vi kan heala vårt DNA. Vi kan utvidga våra DNA-strängar från 6 till 12. Vi talar nu i Nya tiden om att bli karmabefriade. Det kan vi bli genom att heala vårt minne. Det är också så att det vi har gjort kan vi inte göra ogjort. Har vi levt tidigare liv som hårdförda rövare är vi förlåtna för detta. Vi hade faktiskt kanske inga alternativ för överlevnad just då. Vi måste också förlåta oss själva. Kan vi förlåta oss själva för saker vi inte minns? Ja. För själen minns allt.

 

Vår 9:a idag indikerar på att avsluta viktiga relationer från tidigare liv och att heala från händelser vi bär inom oss. Att få tyst på skriken. När vi genomgått den här resan går vi in i transformation och blir givare. Givare utan krav på att få eller på att ta, som är ännu mer blockerande för oss. Här utvecklas vi som givare. Vi ger. Sedan är det upp till andra att vara givare eller inte men du kommer enbart att omge dig med dem som ger eftersom du har stämt ditt hjärta och enbart dras till andra med ett stämt instrument. Du utrustar dig här med ett gott intellekt och ett stort hjärta. Intellektet här handlar inte om vårt ego, det handlar enbart om att förstå givandet.

 

Det är helt och hållet upp till var och en av oss att manifestera denna högre energi. Det är utmanande på många sätt eftersom egot gärna vill lägga sig i men genom att förstå givandets hemlighet lämnas inget utrymme för egot. Genom denna transformation förstår man universums syn på kärleken och hur vi förhåller oss till andra, hur vi lever i relation till andra människor. När hjärtat är stämt får egot inte plats. Här finns ingen dramatik. Här finns en öppen blick. Själ mot själ.

 

Hur vet man att hjärtat är ostämt? Ibland slår hjärtat kanske några extra slag, bankar hårt i korgen, kanske stannar upp ett slag, slår ojämt eller på annat sätt. När hjärtat är stämt slår det jämt, stilla och lugnt. Så kan vi veta att det är ostämt på det rent fysiska planet och här kan man naturligtvis utveckla diverse hjärtsjukdomar. Det finns också mentala indikationer så som oro, ångest eller att vi övertänker (overthinking)(Det finns inget bra ord för detta på svenska tycker jag. Vi kanske skulle säga att vi överanalyserar). När vi maler tankar lever vi i ett behov av kontroll. Då blir hjärtat ostämt. Vi kan inte kontrollera något. Vi kan enbart följa hjärtats röst. Vågar vi följa den rösten börjar vi vandra på vår livsväg.

 

Ytterligare sätt att stämma vårt hjärta handlar om att äta sådan mat vi inte dödar. Hjärtat säger att allt levande på jorden har lika värde. Hjärtat förblir ostämt så länge vi äter andra djur. Detta är, precis som när det gäller allt annat, individens eget val och detta är enbart information gällande ett stämt eller ostämt instrument. Du väljer själv hur du vill spela på ditt instrument.

 

För dig som inte har gått igenom de tidigare 9:orna ligger där information som är bra att ha med sig inne i Dagar som gått. På så sätt får du med dig ännu mer om vad 9:an står för.

 

Dagens meditation handlar om att reparera och utvidga DNA-systemet. Jag lägger sådana meditationer här idag men det finns inne i Meditera MERA ytterligare meditationer som handlar om vårt DNA som vi tidigare har gått igenom. Där finns också en meditation som befriar dig från karma. Gå igenom dessa också om du har tid och lust!

 

Namasté

 

Dag 1/10

Risktagande

 

 

 

 

Vi har dag 10 idag. Somliga skulle hävda att det är dag 1. Det är inte fel men vi får inte heller glömma att 10:an ligger med här. Eller mer korrekt: 10:an som huvudaktör och 1:an i bakgrunden och som talar om nystarter men också om briljant förmåga att handskas med vilken situation som helst som dyker upp. Det är i 1:an vi talar om att ”trolla med knäna”.

 

I 10:an har vi en 0:a också. Inom tarot talar vi om Narren, The fool. Inte som idioten utan som den som vågar ta risker. Det är faktiskt 0:an vi ska ställa fokus på idag. Det är den energi vi idag befinner oss i. Narren kan anses av de fega vara en dåre eftersom man här tar sådana risker som de flesta inte skulle våga. Här lever man i nuet och för varje steg framåt lämnar man det förflutna bakom sig. Här är man ren och oskuldsfull och känner tillit.

 

Tillit ska inte missförstås så att det betyder att vi litar på andra människor. Varför skulle vi göra det? Människor förändras hela tiden, på gott och på ont. Det de sa ena dagen kanske inte stämmer en annan dag – därför att deras värld står i ständig förändring. Tillit handlar enbart om dig själv. Att lita på dig själv och på sakernas ordning. Att känna tillit till att allting sker precis som det ska – att det finns en dold mening bakom varje skeende. Det kanske inte sker så som vi vill att det ska ske men det sker som det ska. Längre fram kan vi med vår backspegel förstå vad det var som hände och varför det hände. Detta kan vi inte alltid se förrän vi står på en högre nivå och kan blicka utöver skeendena bakåt i tiden och plötsligt kan vi känna tacksamhet inför de situationer som vi upplevde lite väl utmanande.

 

Inte förrän vi känner denna typ av tillit som vi vågar vara modiga och ta risker. När vi känner denna typ av tillit inifrån och ut som vi vågar kasta tärningarna och satsa! Vad kan hända? Det enda som händer är förändring. Vilka val vi än gör leder de till någon form utav förändring och kan aldrig bli fel. Även klockan visar rätt tid två gånger per dygn!

 

Nollans plats är det nummerlösa numret. Här gör man inga analyser utifrån det rationella sinnet. Skulle man göra det skulle man nog komma fram till att man drabbats av det hutlösa vansinnet! Här visar oskulden och tilliten vägen, inte skepticismen eller tidigare erfarenheter. När vi fattar beslut utifrån mönster av tidigare erfarenheter fastnar vi i tanken om att ”så gick det förra gången” – ”Det blir likadant denna gången så jag låter bli.”

 

När vi låter våra erfarenheter styra våra val i nuet stagnerar vi och fryser till. Här står vi still. Låt dig bli sårad. Låt dig bli rånad och bedragen. Låt det ske. Det som verkligen är ditt kan ingen ta ifrån dig – Det tillhör alltid bara dig! När du inte låter det förflutna eller andra yttre omständigheter styra dig blir du hel och din själ kristalliseras. Så som vi talade om igår – Ditt hjärta är då väl stämt!

 

I dagens energi är vi fria och oberoende. Vi är redo att ta en risk. Genom att lyssna inåt, på hjärtats röst skapar vi kreativitet och handlingskraft tillsammans med det yttersta modet. I dag har du mod att stå på dig därför att du kan lita på dig själv. Våga expandera din bekvämlighetszon! Som jag sagt tidigare, du behöver inte lämna den, bara expandera den. Pröva idag att gör något litet modigt och känn hur det känns. Känner du dig lättare, mer fri? Kapitulera idag inför din fruktan. Ge efter och våga språnget! (Genom 10:an är du idag tryggad i att det språng du vågar göra säkrar oväntad lycka. Du är i trygga händer!)

 

Dagens meditation handlar om att våga expandera din bekvämlighetszon och släppa taget om ditt beroende av yttre faktorer. Du är självständig! Här får du hjälp att våga språnget!

 

Inne i Meditera MERA finns även andra meditationer som handlar om att bli modig, att våga förändra och att befria oss från det som håller oss fast på den punkt där vi står och fryser fast.

 

Namasté

 

Dag 11/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har tillgång till din fulla intuitiva kraft. Det är dags att utveckla den! Bäst gör du detta genom att vara oberoende. Vi kommer bort från vår intuitiva kraft om vi hela tiden frågar andra vad vi ska eller inte ska göra. Men inte bara så. Det räcker med att människor kommer och lägger sina åsikter i famnen på dig och tränger sig in i ditt oberoende tänkande och kännande framförallt.

”Så kan du inte göra”.

”Så får du inte göra”.

”Du ska göra så här.”

”Det där kan du aldrig lyckas med”.

Osv. Även om vi tror att vi är motståndskraftiga gentemot sådant så är det inte sant. Vi kan skydda oss genom att stänga oss för sådant men på något vis lyckas sådant ändå sippra in. Det sätter sig som små frön och vi sänker vår fart. Framförallt förlorar vi tron på det vi gör och sakta sprider sig osäkerheten. Till och med den fördärvliga rädslan kan ta plats. Stå oberoende! Hur tokig din idé än kan se ut att vara så är den ändå din och ditt innersta har visat dig vägen dit! Tittar vi oss omkring så kan vi se att de flesta storslagna ting har börjat med en ganska ”galen” idé. Trots allt är det den vision vi har som leder oss framåt och mot framgång och succé i ditt liv.

 

Det finns många som vill hålla dig tillbaka. Dessa människor saknar visioner i livet. På sätt och vis har man då inget liv alls. Man är ett får i en flock. Man tillhör då massan. När vi tillhör massan mår vi också som massan. Det blir ett slags kollektivt tillstånd av tillfredställelse men oftast av kollektivt illamående. Vi ser hur depression och utbrändhet visar sig som en folksjukdom. Vi blir inte sjuka för att vi är dem vi ÄR. Vi blir deprimerade och utbrända för att vi inte lever dem vi ÄR. Vi är inte döda fiskar och ska inte flyta som dem!

 

Osho talar om sammanbrott för ett genombrott. Han menar att om vi går igenom ett sammanbrott och verkligen genomgår det når vi till slut ett genombrott – förlossning av oss själva. En psykoterapeut lappar i bästa fall bara ihop dig och i värsta fall skapar en försämring. När vi tar till metapsykologiska metoder får du istället möjlighet att genomleva det stora äventyret att medvetet gå igenom ett sammanbrott. Äventyret ligger i hur du får syn på dig själv, på världen. Hur du upplever att den matris vi lever i bygger på illusioner. Hur de medicinerar oss bort från våra innersta tankar, vårt oberoende. Hur de med metoder får tyst på oss. Media har samma slags funktion – att fylla oss med lögner som de vill att vi ska tro på så att vi inte springer iväg med våra egna fantastiska tankar! Kan du då inte lita på något? Jo, det kan du! Du kan lita på hela underbara DU! Där kan det aldrig bli fel!

 

Gå inåt för att fördjupa din intuitiva förmåga. Finn ditt hjärtas röst. Ditt hjärta är källan som håller i din vishet och talar till dig utan ord men genom känsla. Här bor din sanning. Din inre röst har förmåga att dyka djupt ner i känslornas djup för att sedan med full kraft kasta sig upp mot skyn! Iaktta delfinens lek!

 

Tanken om att vi måste gå inifrån och ut för att kunna leva genuint kanske syns klarare nu? Det är enda vägen. Så oavsett om du försöker höja dig eller ditt liv utifrån den yttre världen kommer du ändå att förstå till slut att du måste börja inom dig själv. När vi lever vår sanning är det det enda vi gör. Vi går i vår sanning, sover i vår sanning är tyst i vår sanning, är i glädje i vår sanning. När vi lever i vår sanning – oberoende av andras sanningar som de har om din sanning – lever du gracefullt. Du blir ljuset i vår mörka värld. Föreställ dig att alla blir sitt ljus. Hur mörk kan då världen vara? All förändring börjar med dig! Lev oberoende. Lev din sanning!

 

Dagens meditation Handlar om att fördjupa din intuitiva kraft. Din röst. Din sanning. Här blir vi också djupt medvetna och du kan nu leva i din sanning!

 

Namasté

 

*Gracefullt. Är ett ord som inte finns i vårt svenska språk. Trots allt existerar det nu eftersom jag har använt mig av det. ;-)

 

Dag 12

Befrielse

 

Gör du ditt bästa hela tiden men upplever att det ändå inte händer dig? Arbetar du i att bli fri i dig själv, kanske startat ett företag men får inte ihop det trots att du lärt dig om allt som handlar om att lyckas?

 

 

Livet är inte något som händer dig. Livet är något som reagerar på dig. Livet reagerar på dina tankar, dina känslor, dina ord och dina handlingar. Många av oss missar detta. Många av oss tror att vi är offer för omständigheter som vi inte kan styra över. Kanske säger vi till oss själva att det kan bero på att jag är kvinna. Männen har det mycket lättare i världen. Eller annat som vi anger som orsak för att vi inte lyckas med det vi vill lyckas med. (Män skulle säga att de har inte en chans längre i en värld där man lobbar för kvinnor på alla positioner.) Vi hittar alltid något i den yttre världen så länge vi väljer att vara offer. Det är ganska skönt att ligga där i fosterställning med offerkoftan skönt lindad och slippa ta ansvar men i den här positionen händer inget alls.

 

Livet är ett eko av dina inre tankar, känslor och stämning. (Vi talade om hur hjärtat är stämt häromdagen). Allt du attraherar, drar till dig i ditt liv är baserat på hur du ser på dig själv. Om vi tror att livet händer oss, att de resultat vi har uppnått beror på yttre omständigheter och vi blir ett offer för den här idén blir det en sanning. När vi låter oss tro att detta är sant finns det många bevis att hämta för att just bevisa att det är sant. Men om vi faktiskt börjar tänka att livet reagerar på mig, att det som sker omkring mig beror på mig – mina tankar, känslor och mina ord – finns det lika många bevis för att detta är sant. Om dina tankar och framförallt och i huvudsak dina känslor om dig är storslagna är dina resultat i livet storslagna för varför skulle man nöja sig med något annat? En person som genuint känner sin storlagenhet funderar inte ens på saken utan gör den ena vinsten efter den andra på faktiskt alla plan i livet. Där finns då några som pekar på den här personen och säger: ”Ja,ja. Han föddes med guldsked.” Här tar man till och med äran ifrån den lyckosamma personen och försöker lägga dennes framgångar på den yttre världen. ”Hans föräldrar är rika.” ”Hon kommer ur en företagarfamilj så det är inte så konstigt.” Osv.

 

Den enda som sätter stop för dig är du själv. Ingen annan. Om du upplever att du har motstånd i det du gör behöver du gå inåt och se var du blockerar din egen framfart. Var ligger din inre domare? Vad känner du inför pengar och framgång? Säger du att pengar inte är viktigt? Hur ser du på framgång? Finns det tankar inom dig, ord du använder som negerar det du vill attrahera? Gå inåt och se vad du hittar om dig själv. Bli vittne till dina egna tankar och känslor. Där hittar du svaret på varför du bär på inre blockeringar och som hindrar dig att nå de framgångar du vill uppnå. Det gäller även för kärleken. Det gäller för allt. Är du en, i dina ögon, älskvärd person – värd att älskas och älska – då är det en sådan relation du går in i och tvärtom!

 

Ps. Den inre domaren kan också vara någon som talat ner dig under din uppväxt eller på annat sätt tagit dina visioner ifrån dig! Gå inåt och se vem eller vad som bromsar upp dig. Först då kan du förändra detta!

 

Du når framgång genom att ta reda på vem du ÄR! Du kommer inte undan detta grundarbete om du vill uppnå dina drömmar! Inne i Dagar som gått hittar du massor av information angående detta eftersom vi tagit upp det väldigt ofta. Inne i Meditera MERA finns massor av meditationer som hjälper dig att gå inåt och ta reda på vad det är där som sätter stop för din framfart! Det är en sådan befrielse och glädje att upptäcka hur illa vi talar till oss själva om oss själva, eftersom där har vi hittat knutarna. Det är enbart genom erkännandet som vi kan vinna ett genombrott och därmed förändra!

 

Jag kan inte gå djupare in på detta guld här eftersom det skulle bli en alltför lång text men kommer snart att ligga en fördjupande kurs som hanterar just detta på djupet. Här kan man förstå djupet av hur attraktionslagen fungerar! Vi nuddar ändå vid ämnet idag i detta numerogram eftersom vi har dag 12 och inom tarot Den hängde mannen. Det handlar idag om att frigöra oss själva!

 

Pröva idag att vara vittne till dig själv. Hur talar du till dig själv? Framförallt hur känner du? Detta sänder du ut i världen och det är också utifrån detta som Universum reagerar på dig. Universum säger inte emot. Universum hör vad du säger och uppfyller det du uttalar och känner eftersom universum utgår från att du alltid talar sanning.

 

Se dig i spegeln. Vem och vad ser du där? Ser du någon som misslyckas? Det är bra! Då vet du att dessa tankar är tankar du vänder inåt mot dig själv och skapar till din sanning. Här har du hittat ett svar angående vad som hindrar dig! Kan du se en värdefull person? Bra! Då kan du vara din egen största beundrare och börja skapa det värde du vill ha omkring dig. När vi avslöjar oss själva, våra tankar och känslor kan vi börja skapa succé i våra liv!

 

Läs också om de tidigare dagarna 12 för att få ännu mer djup gällande det som hanterar våra blockeringar.

 

Dagens meditation: Släpp inre blockeringar. Det är vad det handlar om i dag. Genom den här meditationen bryter vi oss loss från de lögner om oss själva och om världen som lagts på oss så att du nu får möjlighet att nå din högsta potential.

 

Du hittar ytterligare meditationer som hantera detta inne i Meditera MERA.

 

Namasté

 

Dag 4/13

Avslöjandet

 

Vi har dag 13 idag med en 4:a bakom. (1+3=4)

Vi ska koncentrera oss på vårt tal 13 idag och

den energi som ingår där utav att avsluta,

släppa taget, avslöja så att vi kan se klart och

för all del ”återuppstå”. Vi tar död på det som

inte ska vara där och därför kan vi födas på nytt.

På samma sätt som vi hugger av de döda

grenarna på träden så att de ska bli friska och få

ny och fin frukt. I 4:an kan vi luta oss tryggt mot den faderliga energi som finns där och tillåta vår kreativa vishet ivrigt kasta sig ut mot det nya. Men detta kan vi inte göra förrän vi har avslutat det som inte ska vara där. (Vi har i de tidigare dagarna 13 talat om att städa upp på insidan och på utsidan. I dag handlar det om att avslöja - lyfta bort slöjan - samsara.)

 

Vi kan känna oss oerhört sårade och arga och det är ok men om man upplever att situationen stjäl din energi är det inte längre ok eftersom personen eller situationen försvagar dig. Detta kan även gälla för familjemedlemmar och om det inte går att nå fram till dem blir man med nödvändighet tvungen att gå, att ställa bort dem från din livsscen. Gör de inte gott för dig ska de inte vara där.

 

När vi talar om människor utanför familjen som vi vet att vi måste ”släppa taget om” för att de inte är bra för oss är detta ofta förknippat med oerhörd smärta och där man kan känna sig väldigt arg, ledsen och oerhört upprörd. Det är helt ok. Alla känslor är bra och genom att acceptera dessa känslor lever vi autentiskt och är genuina gentemot oss själva. Här kan vi också gå mot avslöjandet där vi kan se vår egen del i det. Vad inom mig har gjort att jag har attraherat den här typen av människa? Tvingade jag in den här personen i relationen? Ville jag ”rädda” den här personen? Försökte jag övertyga den här personen om något som den inte var redo för? Var det alltså mitt ego som lade sig i mitt val?

 

Ibland, när vi möter människor gör vi oss en egen föreställning om den personen och tror på att vår idé är sann. Kanske har den här personen aldrig utgivit sig för att vara den du tror att den är? Kanske har den här personen utgivit sig för att vara den som den tror att du vill att den ska vara? En enda sak är sann - De rätta hittar dig när du själv är på rätt plats!

 

Relationer har blivit något svårt här på jorden. Något som borde vara det lättaste av allt. Men vi har gjort om kärlek till kontoutdragsrelationer som bygger på transaktioner. ”Jag ger detta och då ska du ge mig tillbaka.” Det ligger faktiskt ingen sanning i det när vi talar om vad kärlek är. Detta är verkligen en sjuk gren på trädet som måste kapas! Det universum avser med kärlek är det rena givandet. Jag ger och du ger och en annan ger. Vi ger i kärlek. Om alla ger ligger det per automatik gåvor till alla. Men vi gör det så svårt för oss här på jorden. Vi talar om att lita på andra. Det kan vi inte. Vi kan bara lita på oss själv. Men om vi då i vårt avslöjande om oss själva ser att vi inte ens litar på oss själv blir det svårt att vara i kärlek. Då är vi inte i hjärtat utan enbart i huvudet. Har vi någon annan dold agenda? Måste vi ”rädda” andra från dem själv? Om det är så försök att avslöja inför dig själv vad inom dig som gör att du tror att du måste göra det. Är det dig själv du försöker rädda genom att göra andra till ett projekt? Se i ditt arbete med ditt avslöjande om dig själv om du verkligen älskar dig själv eller om du är rädd för kärleken. Ta reda på vad du är rädd för. Där hittar du ditt avslöjande om dig så att du kan börja leva hel.

 

Många gånger möter vi någon som inte är redo för kärleken. Som inte har jobbat med sig själv så att de hunnit ta reda på vem de ÄR. De är rädda för kärleken och måste tillåtas utrymme för att göra sig av med sina rädslor, lära sig att älska sig själv så att de kan befinna sig i sitt eget högsta bästa jag. I alla andra fall kan de inte göra gott för andra. De kan inte älska dig hur mycket du än försöker! Inte heller kan vi lyfta in gammal energi i nya relationer – det vi kallar för bagage. I det bagaget ligger rädslan eftersom man bär med sig "dåliga" erfarenheter som de kommer att lägga på dig. Du får bära deras bagage och har inte en chans att stå ny inför personen du precis har mött!

 

Ibland går vi dessutom in i en relation trots att vi ser att det inte är bra för oss, att vi redan från början visste att personen inte är klar med sig själv och därmed inte redo. Vi vet att detta leder till drama och i dramat ligger sorgen och smärtan inkluderad. När vi gå in i sådant vi redan från början vet är fel kan vi veta om oss själva att vi har ett behov av att ”rädda”, hjälpa och forma andra. Vi kan också veta att vi går in i sådana relationer för att få syn på oss själva - avslöja oss själva. Detta gör inget gott för den personen som kommit in i ditt liv. Det gör inte heller dig själv gott. Våga lämna det utrymme människor behöver. Tro aldrig att du kan tvinga någon att älska. Om de inte har funnit kärleken i sitt hjärta kan de inte älska dig hur mycket du än försöker öppna dem! De måste gå igenom livet i sitt eget steg. Är de inte redo ska du inte ta på dig uppgiften att förlösa dem. Det blir lite som att bespruta ditt fruktträd med bekämpningsmedel istället för att kärleksfullt ta hand om det. Låt människor vara och de kommer till dig!

 

Idag handlar det mer om att avslöja dig själv så att du kan släppa taget om ditt eget beteende som gör att du drar till dig relationer och personer som inte är bra för dig. Du är medbrottsling till de situationer du har omkring dig eftersom du antingen bjudit in dem eller låtit dem som redan är där att stanna kvar. Inte heller kan vi släppa taget om saker och ting. Inte kan vi klippa band med människor. Vi tillhör alla varandra. När vi tänker i termer av att klippa band, eller som många säger ”släppa taget” klipper vi också av en del av oss själva vilket gör att vi stympar oss själva och genom denna stympning blir vi aldrig riktigt hela igen. Det enda sättet att gå vidare på din vackra väg i livet är att iaktta situationen. Vad har den lärt mig? Vilka erfarenheter kan jag ta med mig ur detta? Vad har jag lärt mig om mig själv? Dessa personer ska vi inte klippa av. Dessa personer som ännu inte kan älska ska vi stoppa in i vårt varmaste hjärta och låta de få bo där. Älska dem ännu mer och låt de bo i ditt hjärta! Där finns gott om plats där för att bära hela världen i kärlek!

 

När du väljer kärlekens väg i de avsked du måste göra healar du dig själv samtidigt. Här finns en lättnad i detta kärleksfulla omfamnandet och som innehåll det vi kallar för acceptans. Här accepterar vi oss själva och den andra personen. Vi accepterar att vi inte kan vara andras bandage eftersom det hindrar deras inre, eget växande. När vi hindrar andra älskar vi inte.

 

Idag kan du ta reda på vad som är genuin kärlek för dig!

Se om du kan lämna de situationer och de personer som just nu inte ska vara på din livsscen genom att placera dem kärleksfullt i ditt hjärta. I hjärtat bor ingen vrede eller frustration. Dessa känslor skapar vi i vårt huvud. Här ger du dig nu möjlighet att fortsätta vidare på din väg där du lämnar egot bakom dig.

 

Tänk på att alla relationer du har är speglingar, reflektioner av dig själv. Våga vara ärlig i ditt avslöjande om dig. Det är enda vägen mot universums kärlek.

 

Dagens meditation handlar om att avslöja dig själv. Att våga se vad hos dig som gör att du tillåter somligt och också varför du är medskapare till sådant som inte är bra för dig! Vi hade kunnat välja en meditation som handlar om att klippa band och liknande men det är sekundärt. Vi börjar med det primära! :-)

 

Denna text är redan lång och jag kan inte fördjupa detta ytterligare här. Ni som känner att ni vill ha mer information gällande sådant som här nu vidrörts kan beställa grundkursen – grundpelare till ett liv i Frihet (50:-) Vill du hellre samtala om saken är du välkommen att boka en tid via länken nedan.

 

Namasté

 

Dag 14

VITRIOL

 

 

 

 

 

Vistita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Översätter vi detta blir det: Uppsök jordens inre och genom rening skall du finna den fördolda stenen.” Vi var inne på detta igår där vi talade om att finna den inre diamanten. Att enbart genom att avslöja dig själv bli sann och kunna skapa det som är i sann energi för dig. Ni som också deltog i gårdagens healing fick hjälp på den här resan.

 

VITRIOL. Har många betydelser på olika plan men kärnan handlar om att gå inåt, mot mitten och i kreativitet genomgå den alkemistiska förvandlingen. Här kan nu motsatser mötas och ingå förening. Här blir inre splittring hel och genom denna transformation blir kropp och själ en. I den här transformationen blir vi seende genom gårdagens avslöjande om dig själv. Allt motstridigt inom dig – egot mot hjärtat - smälter samman och de viktiga stegen mot enhetlighet är dina att ta nu.

 

I nummer 14 ligger också 5:an och som idag talar om att gå inåt. Gå den andliga vägen. Att ta hjälp av en vägledare om du behöver för att lättare förstå vad du behöver för att ta dessa steg mot enhet. Kanske behöver du hjälp med ditt avslöjande. Ta hjälp där du känner att du behöver så att du kommer loss och med lätta steg kan genomgå transformation. När du når förändringen kommer du att förstå detta: Världen är inte statisk. Du ser den som du ser den utifrån den utgångspunkt du befinner dig på och världen skapas efter dig. När du nu ytterligare fördjupar dig i din inre diamant skiftar du utgångspunkt och världen ändras efter dig. Här ser du sanningen om världen – Den formar sig efter dig. Den ser olika ut beroende på vilken punkt du står.

 

Idag handlar det om konsten att gå inåt. Om du redan är i din process kan du idag fördjupa den. Du behöver gå undan och vara för dig själv med det här i dag eftersom den här transformationen inte tål impulser eller påverkan utifrån. Se dig idag som en kanal för all form av skapande kraft. Iaktta allt som kommer upp ur dig. Finns här oro? Bekymrade tankar? Annat? Iaktta och härled känslan till var upplevelsen kommer ifrån. Handlar den om dig själv? Kanske blir du irriterad på någon annan? Titta på det och se var i detta du finns. Där finner du ditt svar och underlättar din process.

 

Det händer väldigt mycket i världen nu. Vi lämnar nu Fiskarnas tidsålder som har styrt oss i över 2000 år och har gått in i Vattumannens tidsålder och som handlar om det egna ansvaret men där vi nu också står mer fria än under fiskarnas tidsålder som blev en tid utav makt och dogmatism – tron på en enda gud infördes. Vi har nu fått friheten att tro på oss själva som individ och som människa, att vi kan påverka – Vi är inte maktlösa. Men har vi den fria viljan? Kan vi inneha en fri vilja utan att ha kunskap om ”den vises sten”? Vi kan fatta beslut och göra val men är de underbyggda av den fria viljan eller utifrån något som är på lagt oss? När du blir seende vet du svaret. Människan är nu redo att gå ut i världen och saker och ting händer mycket fort! Vi går nu in i ett nytt medvetande tillsammans med frigörelse av det inre självet. Här sker en balansering mellan det inre och yttre och du kan börja känna tillit och glädje i livets alla situationer just på grund utav att du skiftat utgångspunkt.

 

Dagens meditation handlar om ditt kronchakra. Idag ska vi utgå från ditt jag. I Am. Aum. Jag ÄR. Du ÄR. Det är allt. Du är inte det som sker i den yttre världen. Det som sker i den yttre världen och som du reagerar på är enbart symptom på vad du behöver få syn på i avslöjandet om dig själv. DU ÄR. Det är allt. Nu kan vi förvandla fysisk energi till andlig energi och på så sätt kan vi aktivera slumrande nervcentra för att uppnå ett andligt upplyst tillstånd. Det är detta som sker i det vi talar om när vi nämner Tantra och Kundalinikraft. Men dit ska vi inte ännu. Denna energi öppnas först när vi är mogna för det eftersom det kan bränna ut nervsystemet med de högre frekvenser som här framkallas. Vi tar de steg vi tar och efterhand har vi öppnat upp tillräckligt för att detta inte ska utgöra någon risk när väl vi kommer dit. Vi har arbetat med bland annat DNA-förstärkning som en slags förberedelse så att vi kan ta emot dessa högre frekvenser när vi ska.

 

Namasté

 

 

Dag 6

Våga Vara!

Idag har vi en brytpunkt och kastas in i dag 6 – energin som ligger i 6:an är kärlek. Allting följer på ett fantastiskt sätt! Vi har under några dagar fått arbeta med att rannsaka oss själva, avslöja oss själva, ta oss ut ur dimman, ta oss förbi idén om den vi tror att vi är, förbi den vi tror att vi vill vara och upptäcka vår sanna konstituation. Om man här har vågat vara ärlig och ställt strålkastarljuset riktat mot sig själv har man nu också förstått en hel del om varför världen ser ut som den gör – eftersom den formar sig efter dig själv.

 

Energin som ligger i vår 6:a handlar om kärlek. Vi ska inte tala så mycket om huruvida du kommer att möta den stora kärleken just nu. Du vet själv svaret på det. Du vet nu, eftersom du gjort ditt arbete så fint att rätt personer kommer till dig när du är rätt stämd i ditt hjärta. Vi ska tala om kärleken på det sätt vi redan har vidrört den. Kärlek ligger bortom all kontroll, bortom all form av tvång. De vi möter speglar oss själva. Gå bakåt i de föregående dagarna och läs om detta om du inte redan gjort det. Vi har varit inne på sådant som att klippa band. Vi har sagt att det inte är möjligt. Hur skulle det vara möjligt? Vi har ett minne av alla vi mött och äger ingen control-alt-del – knapp som kan rensa ut vårt minne. Vilken tur! Det skulle vara en tragedi i vår livsutbildning om vi suddade ut våra erfarenheter – vårt guld i kistan – som ju låter oss utvecklas uppåt och nå större förståelse. Idag är dagen då du kan öppna upp hela ditt hjärta och placera dem du älskar just där. Ditt hjärta har utrymme! Kan de av olika orsaker inte vara i ditt liv – ge dem plats i ditt hjärta och älska dem där. När du gör detta försvinner ilskan och känslan av harm. Här känner du dig inte längre övergiven eller bortvald. Här ser du klart och tydligt orsakerna och lämnar utrymme för dessa människor att utvecklas vidare, att gå på sin egen väg. Det är den högsta kärleken. Även om du är ledsen över att behöva släppa någon fri så vet du nu att rätt personer kommer till dig när du har stämt ditt hjärta.

 

Vi ska idag tala om en annan slags kärlek och som naturligtvis handlar om dig själv! Är du en sådan person som talar om för andra vad de ska och inte ska göra? Pekar du finger? Måste du göra ner andra människor för att höja dig själv? Kanske är det nu dags att vrida upp för kärleken till dig själv! Du behöver inte tala om för andra vad de ska eller inte ska. Du behöver inte tala ner andra för att höja dig själv. Det enda du behöver göra är helt enkelt att höja dig själv! När du pekar på andra, pekar du på dig själv. Lyssna inom dig vad du har lust att säga till dessa personer. Lyssna på vad det innehåller. Skriv ner det och rikta det mot dig själv. Ser du det? Det är du själv!

 

Den högsta kärleken är den som låter andra vara precis den de är. Har de inte bett om råd eller vägledning låt dem då gå på den väg de går på. Under tiden iakttar du dig själv och det du pekar på hos andra kan du nu börja jobba med hos dig själv! Det är verkligen den högsta kärleken och som leder dig uppåt mot ditt högsta bästa jag! När du väljer att koncentrera dig på, fokusera på, vad som är mest upplyftande börjar du flyga. Om du hela tiden söker efter drama och själv skapar drama genom att göra ner andra för att själv framstå i bättre ljus skapar du bara tyngd. Det ger enbart en tillfällig höjning eftersom det ligger i egot, men faller tungt. Du har nämligen inte utvecklat dig själv, du har bara gjort ner någon annan! Om du är en av dessa personer och vågar erkänna det kan du också se att du faktiskt inte lyckas knyta an på djupet med någon annan person och det värsta av allt – inte ens med dig själv. Här finns ingen soliditet. Här finns bara förstörelse.

 

Är du den personen som låter andra göra ner dig? Som tvingar ner dig på deras nivå? Var inte den personen! Du är någon som är viktig! Du är någon. Låt dig inte sänkas ner till andras vibrationsnivå där du blir ingen. Här kan du inte utvecklas. Bara sjunka. Gå därifrån!

 

Är du då den som tänker att allting måste vara rätt för att du ska känna dig rätt? Att allting måste vara ordnat för att det ska vara perfekt? Tänk om jag berättade för dig att allt inte går att fixa? Att det alltid finns något nytt som behöver fixas och justeras. Där finns alltid något. Det handlar inte om att göra allting på en gång utan om att göra en sak i taget ordentligt. Faktum är att genom att dra i den viktigaste tråden lägger sig allt annat också sig till rätta. Faktum är att om du är den personen som måste fixa allt till perfektion når du aldrig fram.

 

Ett steg i taget. En sak i taget. Det är den högsta kärleken i allt det du företar dig! Livet är en process. Livet är inte målet. Livet är något du kärleksfullt bör njuta av i varje sekund. På så sätt kan du också hantera det som överraskande kommer emot dig på ett bättre sätt – i tanken om att du inte kan kontrollera allt. Allting är i ständigt flöde. allting förändras hela tiden. Det kan vi kalla för perfektion!

 

Är du den personen som tänker att ”det händer aldrig mig”? Här gör du livet mycket svårt för dig. När du gör det svårt för dig är ditt hjärta ostämt. Kärleken här ligger i att vara ditt eget stöd, att vara din egen bästa vän – inte din värsta fiende. Är du den som talar ner dig själv? Pratar du skit om dig själv? Lyssna på dig idag. Vad säger du till dig själv om dig själv? Är du ditt största fan? Är du uppmuntrande inför dig själv om dig själv? Går du runt och talar illa om dig själv och vill att andra ska hålla med? Om du omger dig med människor som deltar i detta bör du titta på om detta är rätt personer på din livsscen. Inte ens du är rätt för dig på din scen här så hur skulle de kunna vara det? Tänk här på att även de som säger emot dig, som hävdar motsatsen, som säger att du visst är bra, att du visst kan, deltar i ditt spel om att göra ner dig så inte heller dessa är bra för din utveckling uppåt. De ger dig nämligen näring i att fortsätta tala ner dig själv eftersom du kan gå till dem varje gång och få höra motsatsen! Detta är inte kärlek på något plan. Detta är en kontoutdragsrelation med massor av transaktioner. Detta är självförakt. De som svarar dig: ”Om du säger det så. Jag deltar inte i detta" - är dina hjälpare där du får gå ifrån tomhänt.

 

Är du då den personen som tävlar med andra? Jämför dig med andra? Faktum är att det finns inget mer kärlekslöst och meningslöst. Dem du tävlar med och dem som tävlar med dig är faktiskt på olika livsväg. Ni går faktiskt i olika riktningar. Ni vill faktiskt inte ens samma sak! Du jämför dig med andra? Men om du för en enda sekund går i deras skor – vill du verkligen ha just det de har? Eller vill du ha det de ger ut? Glädjen kring det de har? Om du väljer att gå i andras fotspår kommer du inte längre än vad de gör! Den högsta kärleken är att du skapar det du vill ha för dig och därmed når samma glädje! Det är just hemligheten. Du ser deras tillfredställelse och det är den du vill ha. Du vill inte ha det de har!

 

Är du den personen som går in i relationer av helt fel orsaker? Går du in i relationer för att du inte vill vara ensam, för att du inte vill vara singel? Beklagar du dig över din partner? Sitter du nu fast med någon du egentligen inte gillar så mycket men tänker att det är bättre än alternativet – att vara ensam? Många går in i relationer av helt fel orsaker och hindrar då den högsta kärleken att få en möjlighet att komma in i ditt liv. Platsen är ju upptagen! Det värsta som kan hända här är att vi försöker göra om varandra så att vår partner ska passa in i mallen av det du egentligen söker efter. Våga vara för dig själv tills den som är rätt för dig kommer till dig. Det är den högsta kärleken gentemot dig själv! Det är också högsta kärleken gentemot dem som kommer din väg!

 

Är du den person som bryr dig om vad alla andra ska tycka? Är det du? Undviker du att sätta på din högst färgglada kappa för att du blir osäker på hur andra ska reagera? Är det du? Ska jag gå till höger? Vad ska då folk säga?! Ska jag våga säga det här? Istället väljer du att vara tyst. Du gör nu ner dig själv utan att förstå det själv och du stänger ner alla linjer för kommunikation utan att vara medveten om det. Du har alltså nu blockerat dig själv från ditt sanna jag! Allt detta gör du om du är den här personen, vilket många av oss är, på grund utav att man inte vill bli dömd och för att man vill passa in. När du stänger ner ditt sanna jag på det här sättet respekterar du inte dig själv och kommer långt ifrån det som är ditt sanna jag. Var inte sådan mot dig själv! Varför inte? Varför är det inte bra att försöka passa in? Det är enkelt! Du drar inte till dig de rätta människorna som stämmer överens med ditt stämda hjärta. Du drar till dig ostämda hjärtan för att du blir ostämd i ditt hjärta och så spelar ni på falska toner. Var den du ÄR! Det är den högsta kärleken. Låt andra vara som de är! Det är den högsta kärleken! Sätt på dig din vackraste, mest färgsprakande kappa och din finaste, mest fantastiska hatt som du gömt längst in i garderoben och var den just du ÄR! Nu drar du till dig, attraherar människor som vibrerar på din frekvens och du kan börja bygga upp genuina, sanna och djupa relationer omkring dig!

 

Kom ihåg att vara tacksam gentemot dem som är stöttande på din väg. Som hjälper dig att vara ditt högsta bästa du! Säg tack idag!

 

Så dagen idag handlar alltså om att våga gå ut och vara du. Att satsa på dig och därmed skapa de relationer du vill ha. Gör du ner andra? Använd dessa tankar och ord du formar kring andra och använd dem till att utveckla dig själv. Du stämmer ditt hjärta på allt högre tonart!

 

Dagens meditation handlar om att våga vara du! Njut av det!

 

Namasté

 

Dag 7

Intensitet

 

 

 

 

Lev ditt liv maximalt! Vad skulle det innebära för dig idag att leva maximalt? Pröva det! Det skulle idag kunna innebära att bryta de rutiner du har för att ens kunna ta reda på vad ”maximalt” innebär. Att bryta rutiner och slentrianmässiga beteenden skapar nytt – skapar ett nytt sätt, en ny blick. Med lite tur ser du vad du kan göra istället för det du brukar göra och kan därför skifta till en helt ny livsstil.

 

Damma av dig idag! Lägg invanda beteenden åt sidan! Exempel på detta kan vara att inte sätta på tv:n när du kommer hem från jobbet. Vad fyller du då den tiden med istället? Tänk om du här väljer att göra det du vill och lägger bort dina måsten, vad skulle du då göra med din tid? Du kommer att märka att ditt medvetande öppnar upp helt nya kanaler och att du blir aktiv. Detta hjälper dig också att bli självständig och inte styrd av gamla rutiner som gör att du vandrar runt i en slags slummer. I det att vi väljer göra annorlunda vaknar vi till liv – väcker livslusten!

 

Dagens energi råder till att göra nytt och annorlunda för att kickstarta nystarter genom att aktivera vårt medvetande som då utvecklas. Här höjer vi blicken och skiftar perspektiv. Vi ser på oss själva och på världen annorlunda.

 

Dagen ligger i kräftans energi och som är vattenenergi. Vatten står för vårt inre och dagen råder till andligt sökande, att gå inåt i dina andliga rum och utveckla din själ. Vi talar om långtgående inre förvandling som framträder genom den healing det innebär att frigöra oss från gammalt, rutiner, slentrianmässiga beteenden, men även gamla tankar och föreställningar. Här river vi ner det gamla och ger plats för det nya! Här skonas inget! Egot kommer att skakas i grunden när vi beslutar oss för transformation.

 

När allting skakas i grunden vill vi hålla oss kvar i rädsla av att falla. Men genom att släppa taget, våga falla som vi lär oss att flyga. Det är egentligen det enda vi kan göra när vi nu har med dessa energier att göra för hur vi än försöker klamra oss fast kommer det gamla ändå att störta samman. Skulle du hålla dig fast i ett träd som faller i stormen så gör du dig illa. Släpper du trädet och låter det falla på egen hand står du hel. Här börjar vi nu se verkligheten som den är. Vi ser årstiders skiftningar och förstår att även så ser vår verklighet ut. Vi förstår, när vi iakttar livets upprepning såsom naturen ständigt upprepar sig, att det är skeendet i livet. Däremot förstår vi nu att vi inte behöver reagerar så som vi tidigare har reagerat utan eftersom du har jobbat så fint med dig själv, vet vem du är och genomgått eller genomgår transformation, att du kan reagera på skeenden på ett annorlunda sätt. Där ligger förändringen – i dig – inte i skeendena i världen.

 

Pröva idag att våga känna tillit till flödet. Dagens tanke är:

”Allt som sker i mitt liv är till det bästa.”

”Det är som det är, och blir som det ska.”

Häri ligger acceptans i skeendena men där du vet att du kan hantera detta eftersom du vet att det finns en inneboende lärdom att dra.

 

Dagen kan upplevas intensiv. Full fart både på insidan och i den yttre världen! Le! Ta emot det som kommer till dig! Iaktta hur du hanterar det och se om du kan skifta perspektiv! En spännande dag full av insikter och uppvaknanden som leder till fantastiska nystarter och där du känner dig full av liv! Vitalitet föds ur att du ser att du kan påverka din egen perception.

 

Dagens meditation handlar om att explodera utåt! Kasta oss ut! Agera!

 

Obs! Denna meditation gagnar dem som har arbetat med det vi nu under en period fördjupat oss i och som handlar om vem vi ÄR. För att den här meditationen ska ha effekt är det så klart så att man har tagit de föregående stegen. I annat fall så fungerar inte detta slags agerandet, annat än i en liten sekund. Först måste vi veta vem vi ÄR. Sen kan vi agera.

 

Namasté

 

Dag 8 (17)

Tystnad

 

 

 

Alla falska föreställningar är nu bortplockade. Du står naken och alla masker och förklädnader har fallit. Det du står i nu är din själ. Genom det möte du nu har haft med din insida och den process du företagit dig möter du nu den yttre världen. Du upplever nu frid, helhet, frihet och ödmjukhet. Här finns nu inget som skiljer det medvetna och det undermedvetna åt. Du upplever nu ett fritt flöde. Nu ser du världen ur ett högre perspektiv och betraktar livet på en högre nivå. Du har nu fått till dig hela universums minne som du har burit inom dig men varit blind och inte kunnat se. Nu är allt synligt för dig och din kreativitet står i kontakt med källan som du nu låter dig inspireras av. Livet börjar nu kretsa kring en ny mittpunkt där egot spolats bort och där alla element har integrerats. Alla trivialiteter har nu förlorat makt och intresserar dig inte längre. Allt detta som ligger i den yttre världen berör dig inte som förr. Du ser ur ett högre perspektiv.

 

Känner ni igen er i detta? Eller känns det som ett jättesprång? Några av oss har nått fram till den här punkten men inte många. Varför säger jag då att så här är det? Egentligen gör jag inte det. Jag pekar ut var några få befinner sig idag och var vi alla hade kunnat befinna oss om vi hade gjort vårt arbete, gått in i vår process när det var tänkt - om det hade varit möjligt vill säga!

 

Vi lever nu i en brytningsperiod mellan fiskarnas tidsålder och går över till vattumannens tidsålder. Vi lever i ett paradigmskifte. Vi lever också i en frekvenshöjning som följer med i Den Nya Tiden tillsammans med att vi har gått in i år 1, en ny era och där vi 2016 lämnade år 9 – sista året av en era. Hela den eran tillsammans med de senaste 2000 åren och mer, har inneburit att vi levt under dogmatism. Fiskarnas tidsålder har handlat om förtryck och där vi ska tro på en gud istället för på vår egen inre och mest fantastiska kraft. Vi har haft en längtan efter den här friheten men inte riktigt förstått hur vi ska hantera den. Vi får ofta höra att vi ska hålla oss på vår plats. Skolan utbildar våra barn i dessa tankebanor vilket ger det självklara att vi skyller på andra, på den yttre världen, på chefen, på mamma och pappa. Inte heller detta är förvånande eftersom vi under så lång tid inte haft tillstånd att stå i Friheten. Alla försök vi gjort har klubbats ner av majoriteten och av makt/kontrollfrekvensen. Det underbara med alltihop är att vi nu får lov. Energierna har skiftat och många känner det!

 

Man kan aldrig vara för sen eller för tidig. Allting är. Om man ännu inte har börjat kan man påbörja sin process just nu. Vad vi ska se upp för är att skjuta upp saker. Det tillhör gamla tiden. Vidare är huvudsaken att du har hjärtat med dig nu. Att du följer den rösten och börjar våga vara modig att göra det du vill! Men även att du har hjärtat i allt du gör. Om hjärtat inte finns med i dina förehavanden är det dags att förändra! Ett nytt jobb exempelvis? Annars blir det svårt att stå sann i sig själv på Frihetsfrekvensen. Det handlar om Frihet under ansvar!

 

Utöver detta höga tal (17) som jag inledningsvis beskrev och som ligger i energin för dagen idag och några befinner sig så klart där, så har vi dag 8. Ni som känner igen er i 17-energin bör idag gå in i tystnad. Gå in så djupt i tystnaden att du hör ditt blod röra sig genom din kropp. Är det tyst här? Blodet rusar som en vild fors genom din kropp och låter precis som havet, precis som suset i trädkronorna. Det du hör här är floden som står i ständig förändring. Så är också världen och människorna i den. I den här tystnaden förstår du att ha tillit enbart till dig själv. Meditera på den här tystnaden idag. Följer du verkligen ditt hjärta? Ställ frågan inåt så att du kan klargöra för dig själv att du står sann i din process – att det inte enbart är något du tror att du gör- Var säker på att du följer ditt hjärta! Om ditt ärliga svar här är att du faktiskt kanske inte gör detta till ett hundra procent ges du nu möjlighet att rannsaka dig själv och därmed kunna fördjupa ytterligare! Vilken lycka! Vi ska se upp med högmodet. Vi ska aldrig lura oss själv till att tro att vi är ”klara”. Det är den största lögnen och som gör att du höjer dig över andra. Du är likställd allt annat levande på jorden. Glöm aldrig det för då förlorar du ditt hjärta. Som myten säger att vi blir blinda om vi stirrar in i solen för att försöka se hemligheten som bor där. Ödmjukhet är nyckeln.

 

1+7=8.

Vi har i själva verket dag 8 idag så de flesta av oss kan andas ut och fortsätta processen som ligger i den här energin. Att balansera. Att föra samman yin och yan. Att förstå de principer vi bär inom oss av motsatsrelationer för att nå förening. I 8:an talar vi om att balansera. Du har all den styrka med dig som du behöver för att stå emot den yttre världens påverkan. Vad är det i ditt liv som känns obalanserat? Vad i ditt liv skulle du behöva förändra för att nå balans? Inne i Dagar som gått hittar du massor av dagarna 8 eftersom vi har haft tillfälle att dyka ner i den här energin väldigt ofta under de senaste månaderna. Det är ju inte så konstigt. Balansakten är nog den svåraste men också ett nödvändigt tillstånd om vi vill nå högre tillstånd och kunna följa med upp i uppstigningen i frekvenshöjningen så att vi kan vibrera på den nivån. Läs dessa 8:or för att få mer information om hur du kan nå inre balans.

 

Somliga påstår att vi i 8:ans energi för att uppnå balans, ska undvika alla ytterligheter i det dagliga livet såsom känslomässiga störningar i relationer eller på arbetsplatsen eller var som helst. Jag säger tvärtom! Undvik dem inte! Var i dem. Identifiera dig själv i de här situationerna! Det är vägen mot balans – att lyfta fram, identifiera för att kunna göra oss av med det. För hur är det möjligt att nå fullständig koncentration i det vi gör, nå jämvikt om vi har lagt locket på sådant som behöver komma på bordet – där vi kan göra oss av med det. Jämvikt, balans handlar om att vi först sett allt om oss. Det är då vi upptäcker att allt utvecklas på ett balanserat sätt. Det är här saker och ting kommer till oss vid rätt tidpunkt, på rätt plats och med detta rätta värdet för oss!

 

Var snäll mot dig själv idag! Säg snälla saker om dig själv och hantera dig själv idag som vore du ett guldägg.

 

Dagens meditation handlar om tystnad. Denna meditation kan alla göra oavsett hur långt i processen man har kommit.

 

Namasté

 

Dag 9 (18)

En odyssé

Du står nu inför nya

erfarenheter. Här kan

vi idag uppleva att vi är

på villovägar. Men vad är

egentligen en villoväg? Vi tror

kanske att vi har gått vilse

därför att en villoväg är en

väg vi inte varit på

tidigare. En villoväg är som en odyssé – en slags äventyrlig resa! Och visst är det en resa vi befinner oss på nu och dessutom den mest spännande! Om vi upplever att vi hamnat på en irrfärd kan det betyda att du fortfarande sitter fast i ett slags kontrollbehov. För dig som upplever att du är på en händelserik resa där du inte riktigt vet vad som finns runt hörnet reser nyfiket och blir rik på händelser. Här ser du på villovägen, irrfärden som en väg som leder fram till något nytt och blir inte osäker eller rädd utan vågar vara modig, släppa taget och ge dig in på vägen som leder till nya medvetenhetsnivåer. Du låter dig ledas. Du låter dig levas.

 

Upplever vi att vi gått vilse kan det kännas obehagligt. Man kan dessutom bli rädd. Här lever vi livet och leder livet – Här tillåter vi oss inte att levas eller ledas. Då vet man också att man har en del kontrollbehov kvar och som man behöver släppa taget om. Istället för att kämpa emot det undermedvetna bör vi samarbeta. På så sätt tar vi oss förbi illusionen vi byggt upp eller som andra byggt åt oss och som vi valt att tro på. Det är ingen fara! Vi tar oss igenom illusionen. Vi tar oss förbi vårt kontrollbehov och vågar till slut släppa taget. Som man kan se på den här beskrivningen handlar det om vilket perspektiv man väljer.

 

Det kan idag kännas som en stor prövning och det kan det också verkligen vara. Det kan upplevas oerhört tufft att släppa taget om just vår kontroll men också om egot som ligger i det. Idag förbränner vi också karma. Om du inte gjort den meditation som förbränner karma hittar du den inne i Meditera MERA och kan göra den idag. Har du redan gjort det kommer jag att lägga upp en meditation idag som handlar om vårt kontrollbehov. Jag tänker att oavsett om vi tror att vi inte har något kontrollbehov kvar, tror jag att de flesta av oss fortfarande har en del kvar trots allt. Kanske är det inte så synligt längre men eftersom vi lever i den värld vi gör tvingas vi nästan in i behovet av kontroll med osynlig hand. Så länge vi har det minsta behov kvar av kontroll kan vi inte ta oss in och upp på nya medvetenhetsnivåer och hindras på vår väg att bli helt fria men vi hindras också i att nå inåt till vår innersta sanning. Den som själen känner till. Det själen aldrig glömmer.

 

Man vill inte att vi ska nå så långt in. Man vill inte att vi ska se sanningen och därför luras vi in i illusioner som håller oss borta och här kryper sig ett slags kontrollbehov in. Som nämnts ovan ligger rädslan inbäddad här och rädslan är den största kraften som håller oss borta från vår själ. Det är så de har styrt oss på makt/kontrollfrekvensen. De vill exempelvis att vi ska vara rädda för att förlora vårt jobb och många är just rädda för det och här har vi ett starkt kontrollbehov. Vi kan välja att se det ”förlorade” jobbet som något vi är färdiga med och att vi står inför nya, spännande utmaningar – en möjlighet att välja annorlunda!

 

Idag vore det fint om du kan dra dig undan. Vara för dig själv. Gå inåt. Meditera. Granska. Vi ligger i både vattenelement och jordelement idag - med fötterna ner i Moder Jord och med blicken inåt mot djupet. Vägen till medvetenhet leder genom resan i det undermedvetna vilket kan upplevas mörkt och okänt, obehagligt. Det kan kännas hotfullt eftersom det hotar allt vad du fram till nu trott på vara sant. Vi kan enbart nå medvetandets nivå genom den här resan. Lyssna på ditt hjärta nu. I hjärtat bor ditt mod och det är modet du behöver för att tränga igenom.

 

Du har nu möjlighet att träda in till ett högre medvetande. Här finns ett förnyat ljus och som skingrar det mörker du tror att du har befunnit dig i. I själva verket är det enbart något som har stått i vägen för ljuset. Ljuset har varit där hela tiden.

 

Känn efter idag på vilka områden det känns underligt, främmande eller okänt för dig. Identifiera dina blinda fläckar så du kan tvätta bort dem. Fråga dig idag vilka erfarenheter du är mest rädd för. Se nu till att du börjar meditera regelbundet. Det är viktigt på din resa. Var uppmärksam på kvalitén på dina tankar och var framförallt medveten om dina drömmar under natten.

 

Vi är fortfarande i månens avtagande i sista kvarteret och på väg mot vår nymåne som infaller den 28/1. Det är en fördelaktig tid att städa bort det sista för att kunna träda in i hjärtats innersta. Nymånen hjälper oss på vägen där vi skapar det nya eftersom vägen inte tar slut. När vi nått in i vårt hjärta börjar vår äventyrliga resa på ”riktigt” bortom alla illusioner!

 

En liten "varning" på vägen: Man säger att lycklig är den som har en vägvisare man kan lita på under den här resan. Många av dessa vägvisare påstår sig känna vägen men har själv aldrig vandrat den. Lyssna till ditt hjärta i ditt val. Stå i förbindelse med hjärtats röst hela tiden nu. Den rösten hjälper dig att vända ”misstag” till möjligheter så att du kan fortsätta på din väg.

 

Dagens meditation: Kontrollbehovet hanteras så att vi kan våga bli modiga och släppa det krampaktiga grepp vi håller kring det vi tror är vårt liv. Att gå bortom kontroll men kontrollerat.

 

Namasté

 

 

 

 

Dag 10

(0,1,19)

 

 

 

 

Själtillit

 

Självförtroende. Självkänsla. Dessa två står ofta mot varandra och skapar en konflikt inom oss. Vi kan hellre kalla det för själförtroende och själkänsla. Vi kan skapa en enhet mellan dessa och samla dessa under samlingsnamnet "själtillit". Vi kan ha ett starkt självförtroende där vi vågar göra saker men där vi har en låg självkänsla och faktiskt inte tror på det vi gör. Vi kan ha en motsatt situation där vi verkligen tror på oss själva, på våra idéer men saknar självförtroende i att genomföra det och därför går vi inte upp och skapar. Vi skjuter upp det.

 

Självförtroende kan vi skapa genom att förstå att vi gör misstag och faller då och då men genom att se vad som kommer ur dessa misstag och vad som händer i dessa fantastiska fall, hur vi klarar av dem och tar oss upp igen och dessutom allt rikare på erfarenhet, skapar självförtroende. Vi kan träna upp vårt självförtroende precis vi kan träna upp våra muskler. Genom att varje dag göra någonting som ligger utanför din bekvämlighetszon gör att du tänjer ut ramen för bekvämlighet. Genom att göra något lite läskigt och se att det gick bra stärker du ditt självförtroende men inte bara ditt självförtroende utan även din självkänsla. Dessa kan alltså börja gå hand i hand. Självförtroendet växer när du ser att du kan merän du trodde och självkänslan stärks genom att tron på dig själv växer. Som ligger i själaväxt.

 

Jämför dig inte med andra! Jämför sig inte med folk på sociala medier. Genom jämförelse som självförtroende och självkänsla sjunker. Den enda du behöver jämföra dig med är med den du var igår och vara bättre än den idag! Modigare, mer kärleksfull mot dig själv osv. Självförtroendet stärks tillsammans med självkänslan genom att du börjar agera. Resultatet här är inte viktigt. Skulle det vara det då lägger vi villkoren för vår självkänsla och vårt självförtroende i den yttre världen. Det som är viktigt i processen i att stärka dig själv är att våga göra sådant du normalt sätt inte skulle göra. Detta är viktigt att inse därför att när vi vågar göra något vi tycker är obehagligt kan det vara förknippat med ett avvisande, ett nej. Det är det nejet vi är rädda för och därför inte lämnar vår bekvämlighetszon så att vi kan skapa det vi vill ha. Så. När vi kastar oss ut, tar den där kallduschen måste vi också veta att det kan ligga ett nej. Vi ska inte ta för givet att bara för att vi plötsligt tar steget och bli modigare, att vi får ett ja överallt. Men självförtroendet stärks när vi kan förhålla oss till ett nej, att ett nej är ok – att du prövade är ALLT!

 

Hur kan vi ta hand om ett nej på ett positivt sätt så att vi inte kryper tillbaka in och där vi tänker att ”se där vad som nu hände när jag prövade! Jag visste det! Det går inte! Jag kan inte!” Här har självkänslan sjunkit i botten och det kommer att ta tid att våga en gång till. Ett nej innehåller ett värde. Ett ja innehåller ett värde. Om vi vågar lita på flödet och att vi hela tiden guidas åt rätt håll är ett nej otroligt värdefullt. Ett nej betyder bara att du inte ska vara just där. Du kanske trodde det, du kanske ville det, men det är inte samma sak som var du bör vara. Söker du ett jobb som du tror att du vill ha men får ett nej, är detta värdefull information – du ska inte vara där! Kanske är själva jobbet rätt för dig men just den här platsen fel, därför att den inte spelar på samma nivå som ditt hjärta är stämt och du skulle inte må bra på den här platsen. Här kan då egot vara inblandat och kan bidra till att ta detta nejet personligt. Egot tar allt personligt! Höj dig över det och se att nejet var vägledande och du tar dig vidare dit där du får ett ja och där jaet visar att du är på rätt väg.

 

Detta ska inte bli så mycket längre. Detta kommer att fördjupas i de fortsättningskurser som finns tillgängliga snart! Men vad jag med detta egentligen ville förmedla idag är tanken om gårdagen där vi fick en chans att släppa vårt kontrollbehov. Genom att släppa taget om kontroll kan vi också lita på flödet. Genom att släppa kontrollen har vi förstått att det inte finns något vi kan kontrollera i den yttre världen eftersom den ständigt förändras. Människor i den förändras ständigt. Det är inte där vi ska lägga vår tillit. Det enda vi kan ”kontrollera” är oss själva genom att vara uppmärksam och medveten om oss själva. Genom att släppa kontrollbehovet i den yttre världen kan vi snabbt stärka vår själ(v)känsla och vinna själ(v)förtroende. Det är när vi lägger tilliten i den yttre världen som vi krossar vårt självförtroende, vår självkänsla – därför att där finns ingen stabilitet!

 

Idag har vi dag 10. I vår 10:a har vi en 0, en 1:a samt att energinummer 19 ligger i bakgrunden och som är fylld av skaparglädje, kraft, andlighet och transformation. Här ligger också hur vi nu går in i ”Ja-relationer” – sådana där vi lyfter varandra. Inte genom lögnen, där vi säger att skjortan är fin när den inte är det, utan där människor omkring dig är ärliga och säger att den skjortan inte är till din fördel. Dessa människor som är ärliga är lyftande!

 

Vi har 0:an med oss idag som uppmuntrar till att ta risker därför att det gör dig oberoende. Vi har 1:an som säger att du kan ”trolla med knäna” – att det finns lösningar på alla problem. Om det är ett problem så ligger där alltid en inneboende lösning! I 1:an ligger flexibilitet och därför en möjlighet att idag tänja ut din bekvämlighetszon och 10:an som förstärker 1:an i tanken om expansion och kreativitet som leder till stora genombrott i ditt liv. Här talar vi om självförverkligande som sker när vi vågar vara modiga och stärker vår självkänsla och tränar upp vårt självförtroende.

 

Välj ut något idag som känns lite läskigt – som kan vara förknippat med ett nej men också med ett ja. Kanske kontakta någon, ta ett steg närmre en person som du känner dig intresserad av och fråga om ni ska ta en fika. Det måste inte handla om att närma sig en framtida partner. Det kan handla om en person man känner sig nyfiken på och vill vara vän med. Eller annat du vill göra men inte har vågat! Lek lite med detta och känn efter hur det känns efteråt!

 

Fråga dig själv idag om du är redo för lyckan. Vad står fortfarande i vägen för den lycka du vill känna? Vad är lycka för dig?

 

Tänk idag att du är redo för mirakler i ditt liv. Bara genom att bära den här tanken gör att du börjar agera annorlunda eftersom du nu förstår att mirakler sker genom din egen förvandling!

 

Dagens meditation handlar om självkänsla/självförtroende.

Inne i meditera MERA finns en meditation som hanterar inre glädje som också passar bra idag. Där finns också de som hanterar modet och en som hanterar självsabotage tillsammans med en som hanterar ilska. Den är helt fantastisk! (Vi ska tala mer om ilska vid ett annat tillfälle men känner du dig arg tycker jag du ska göra den här.) Inne i meditationsrummet ligger egentligen meditationer som skulle passa dig idag oavsett vad det är du känner att du behöver. Kanske behöver du hjälp med att utvidga din bekvämlighetszon, göra dig av med ångest och panik? Bara du vet vad du behöver för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende, vad du behöver för att skapa din inre stabilitet och inre grundtrygghet! Att jag föreslår den här mängden idag är för att dagens energi ligger i att öppna upp och fånga all möjligheter och därför är det bara du som vet vad just du behöver för att fånga tag i dig!

 

Namasté

 

 

Dag 11/2/20

Klart seende

 

 

 

Idag utmanas vi i att släppa vårt ”grodperspektiv”. Det sker när vi går en liten bit uta nför vår egen sfär och iakttar oss själva och andra uppifrån – från ett högre plan, ett hög re pers pektiv. Genom att rikta blicken bortom en människa, bortom en situation ut mot horisonten kan vi se att situationen ser annorlunda ut än vad vi först trodde. Det finns fler sätt att se på saker och ting och vi kan nu skaffa oss förmågan att skifta perspektiv där vi inte iakttar utifrån oss själva utan utifrån var personen du har framför dig kommer ifrån. Du kan nu se den här personens referensram och förstår varför den resonerar som den gör. Ser du att det inte handlar om dig?

 

Det är det största misstaget vi gör – att utgå från oss själva, att tro att saker och ting som sker beror på dig, att vi tar saker och ting personligt, att vi ställer oss frågande till varför vi blir behandlade "på det där sättet" när vi bara vill väl hela tiden. Ser du att du här utgår från dig själv? Personen som behandlar dig på ett ofördelaktigt sätt kommer inte från dig, den kommer ifrån sig själv och kan bara agera utifrån sin referensram och med de preferenser den har. Om du upplever att du blir illa behandlad så blir du i själva verket inte det därför att det inte handlar om dig – det handlar om den som gör illa! Det fina i kråksången är att du inte behöver stå kvar där. Du kan gå.

 

När du börjar se ur ett högre perspektiv kommer du att kunna se saker och ting så som de verkligen är. Här kan du se utan att döma. Här utvecklar du nu urskiljningsförmåga. Här ser du också dig själv och kan kritiskt och utan att döma, se dig själv. Här kan du se att dina tankar om orättvisa och tanken om olycka enbart handlar om din egen okunskap. Du ser ur ett högre perspektiv att tanken om orättvisa är en illusion – den finns inte. Allt ÄR. Det är det du ser. Du ser ur den stora falkens öga, som sakta seglar högt upp i skyn och blickar ner mot dig, mot allt som rör sig långt där nere att saker och ting sker. Det är inte merän så. Saker och ting är i sitt skeende. That´s it! Det är det hela! Vi kan lägga till - om vi vill - att saker och ting sker för att de ska och de sker som det ska. Inget mer. Orättvisa existerar inte. Vi är satta på den här jorden i ett sammanhang vi kanske inte förstår men som vi ur ett högre perspektiv kan börja se och därför kan börja förstå. Alla är satta i ett givet och självklart sammanhang. Vi ser nu utan att döma!

 

”X är född med guldsked i mun!” Här ligger ett dömande. Här ligger missunnsamhet (som inte är samma sak som avund). Du vet ingenting om den här ”lyckosamma” person. Du känner inte den här personens energi. Du vet inte hur mycket och hur länge den här personen har jobbat med sig själv. Kanske är denne satt på jorden född in till alla rikedomar. Må så vara. Kanske har den här personen levt många liv och står högt och inte behöver göra mer på jorden, men om det vore fallet skulle personen inte vara på jorden – alltså är den här för att lära sig om något – kanske om verklig fattigdom? Eller, kanske… Är den här personen på jorden för att lära andra om hur man ska tänka för att bli framgångsrik? Isåfall kanske du ska närma dig den här personen för att lära dig av denne hur man gör? Hur gör personen för att nå succé? Vad är hemligheten? Om du dömer ut den här personen kan du inte närma dig denne. Här förlorar du kunskap.

 

Att se utan att döma. Det är vad dagen idag handlar om och bakom ditt arbete ligger ett löfte om nyfödd kreativitet där du genom att inte döma, kan lämna gamla rädslor och betingningar som hindrar dig i din framfart. Här kan vi börja leva livet passionerat därför att tanken om att allt är i sin skönaste ordning och genom att acceptera detta upplever du känslan av sällhet och kan njuta av livet fullt ut. Vad som än händer dig i ditt liv kan du iaktta och hämta resurser ur – oavsett vad som händer! Här märker du också att självförtroende och självkänsla stiger och du ställer dig oberoende. Genom dömandet blir vi offer och har inte tillgång till vår högsta potential.

 

Fundera idag på om det är så att du låter andra påverka dig genom att du väljer att döma dem? (Ser du på frågeställningen att det då i grund och botten är du som påverkar dig och inte andra – i själva verket.)

 

Ha tillit till skeendena!

 

Dagens meditation: Bortom illusionen. Denna meditation bygger på Akashas register. Du behöver inte veta något om detta för att göra meditationen utan bara följa guiden. Jag kommer vid tillfälle att fördjupa kring Akashas register.

 

Namasté

 

Dag 12 (21)

Du ÄR

(universum)

 

 

Känner du det? Känner du hur vi är i förändring? Upplever du att det på något vis känns annorlunda, att det känns lättare på något vis även om det är svårt och kanske tungt i ditt liv? Kanske är det nu så att du inte upplever de stora förändringarna ännu i ditt liv – att det ser likadant ut nu som det gjorde 2016 men att du förhåller dig till det på ett annorlunda sätt? Om du känner denna lätthet, att det inte är lika svårt längre är det för att vi nu väldigt snabbt går upp i frekvenshöjningen. Det är till och med märkbart på så sätt att vi fördjupar snabbt. Märker du att tiden går väldigt fort? Den går oerhört fort! På de frekvenser vi nu går upp i vibrerar vi på en annan hastighet och man talar faktiskt om att tiden håller på att suddas ut – att vi upplever tiden annorlunda. Visst kommer vi fortsätta ha en klocka men mest för att fungera i interaktion med andra – komma i tid till jobbet eller till fikan men tiden som sådan suddas ut och vi är mer närvarande. Man märker det på att man inte riktigt vet om det är måndag eller fredag – man får plötsligt tänka efter!

 

Att jag nämner detta ovan beror på att vi idag är i Dag 12. Bakom 12:an ligger energinummer 1,2 och 3 men vi har också ett högre energinummer som omfamnar dessa lägre. Idag har vi energinummer 21 som höjer sig i energi över vår 12 och ger oss lite mer – så som tillgång till hela universum. Här förstår vi något större. Här förstår vi att vi är sammansatt av samma ämnen som hela universum består av. Att vi är stjärnstoff. Var och en av oss är alltså ett litet universum och som är en kopia av det universum vi ser när vi riktar blicken mot himlen. Att det ligger ett högre energital bakom visar alltså på att vi nu nått högre medvetenhet. Har då dessa högre energital inte legat bakom tidigare? Jo. De har så klart funnits där men inte som en tillgänglig energi för oss. Nu är det tillgängligt. (Om ni har tänkt på det så har jag lagt till ett högre energital de senaste dagarna så ni kan själv se från ungefär när vi började få tillgång till den här energin.) För er som inte har läst om de tidigare 12:orna råder jag till att unna er lite tid att läsa ikapp! Dessa hittar du inne i Dagar som gått.

 

Dagen idag kan låta spretig om jag beskriver den som att den för somliga kan kännas motig, att man känner en otrolig trötthet och att somliga känner precis tvärtom i att man istället känner sig lätt istället för tung och fri från bundenhet i att du ser saker och ting som de verkligen är. Du vaknar på morgonen utan ett inre drama – utan tunga tankar. Du vaknar lätt och utvilad istället för tung och där tankarna är lättsamma istället för att du direkt börjar tänka på den konflikt du hade med en vän igår.

 

Iaktta dagens nummerkombination – 12 och 21. De är omvända. Alltså hamnar vi i motsatser idag men om vi tittar på dessa nummers samlade värde blir värdet 3 på båda – alltså går motsatser att förenas! Jajamen!

 

När vi vaknar och direkt tänker på vår att-göra-lista blir vi trötta. Riktigt trötta och vi fortsätter vara trötta resten av dagen. Trötthet skapar tröghet och negativitet. Tyngd. Här behöver man om man upplever sig själv på det här sättet verkligen studera de tidigare 12:orna och påbörja sitt arbete med den inre processen, för det kan jag säga rakt ut – känner du dig på det här sättet har du inte börjat, åtminstone inte seriöst! Ta steget! Börja ditt arbete inifrån och ut och njut av de förändringar du ser ske! På det här sättet når även du befrielse och har möjlighet att göra dig av med karma. Det är just det vi har fått möjlighet till nu som en slags amnesti – vi får lämna in karmat och leva fria! Vi får en ny chans att stå rena så att vi kan bli klart seende! (Det är inte för individens skull vi nu får denna amnesti - det är för världens!)

 

För er som känner att ni befinner er mer i energi som stämmer med vårt högre energital 21 idag har nu nått slutet av en process där cirkeln sluts. Du har nu arbetat så fint i din process och jobbat dig inifrån och ut, utifrån och in. Du har städat upp på insidan och på din utsida. Rensat i din bekantskapskrets och kanske skiftat arbete eller åtminstone förstått att du ska göra något annorlunda eftersom du har förstått vem du ÄR. MEN tro nu för all del inte att du är färdig! Det skulle vara fåfängt att tro eftersom du fortfarande är levande här på jorden! Däremot är nu din scen städad och grunden är lagd. Nu kan du börja bygga uppåt och vet att det är hållbart och bestående. Nu har du tillträde till högre sfärer därför att du vibrerar högre. Du är nu redo att gå in i en ny början. Vi, precis som naturen upprepar men nu börjar vi om på en högre nivå. Du har nu nått ett fullbordande på den nivå du befann dig och tar ett steg upp på trappan! Det som sker från och med nu i ditt liv är helt och hållet i harmoni med universum. Du har lärt dig att följa med istället för att kämpa emot. Du har förenat motsatserna inom dig och står nu enhetlig!

 

Idag kan du titta på vad du nu behöver ytterligare befria dig ifrån. Vad är det nu du ska sätta igång? Vad är nu redo att bli igångsatt?

 

Du är ett med universum! Du är ett mikrokosmos som är en duplicering av ett makrokosmos!

 

Observera! Idag går vi in i nymånefas. Det är alltså nu helt rätt att påbörja det nya! Har du utnyttjat månen i avtagande till att göra dig av med det som inte ska vara där så att du nu kan påbörja det nya? Om inte kan du nu i nymånen ta beslutet att det är det du ska göra - att det är det nya för dig - att lägga bort det som inte ska vara där!

 

Dagens meditation handlar om hur du går in i förening med universum. Du stiger in. Denna meditation är för er som nu befinner er i den högre aspekten av dagen (nummer 21). För er som inte är där ännu så finns det en hel del meditationer inne i Meditera MERA. Börja från grunden och arbeta dig igenom meditationerna i tur och ordning. Genvägar är senvägar! Skulle man ändå göra dessa högre meditationer gör man det på helt eget ansvar.

 

Denna meditation bygger på ett system som kallas för Kakra och här aktiveras ditt Mer-Ka-Ba. Detta system lämnar det gamla systemet som bygger på vårt chakrasystem. Just i denna meditation väljer vi att gå högre genom Kakra. Det betyder inte att vi lämnar väl fungerande system som har med vårt chakrasystem att göra. I den Nya Tiden förstår vi att integrera det ena med det andra och tillsammans låta systemen växa ihop till ett ytterligare system som blir oerhört intakt.

 

Du är universum – Universum är du. Du ÄR!

 

Namasté

 

Dag 13

Lagbundenhet

 

Så och skörda. Jorden är ditt sinne, fröet är din tanke, vattnet är

dina handlingar och solen är dina känslor. Jag kan garantera att

om du planterar en idé som är formad och klar och arbetar

envist mot målet, manifesteras din idé och blir verklighet. Det

finns liksom inget alternativ eftersom detta är lagbundet. Ser

du det som sägs här? ”Formad och klar”. Fröet som ska ner i

jorden behöver förkultiveras!

 

Varför får då inte alla det de vill ha livet. Om ovanstående rutin är lagbunden borde det ju inte vara så svårt. De flesta människor uppnår inte det de vill här i livet därför att de inte följer universums lag. De flesta fokuserar på vad de inte vill ha. Energi läggs på det vi fokuserar på och det vi fokuserar på expanderar. Det är sant. Allt är energi och all energi dras till lika energi. Du kan inte sända ut negativ energi och förvänta dig positiva resultat. Du kan inte plantera frön för att odla blåbär och förvänta dig hallon. Du kan då på liknande sätt inte plantera tankar om misslyckande och tro att du ska nå succé. Om du ständigt går runt och tänker på det du inte vill ska hända och utgår från din rädsla då är det det fröet du sår och utifrån universums lag om att så och skörda måste detta frö gro. Kom ihåg nu vad som står ovan – fröet måste förkultiveras. Har du inte städat på insidan kan du inte förvänta dig andra resultat än det som finns just där!

 

Du blir det du tänker. Jag har sagt det förut men för att detta ska överensstämma med verkligheten måste vi flytta det här uttalandet bort från tanke till känsla. Då säger vi så här istället: Du blir vad du känner.

 

Dina sinnen är som din trädgård. Du väljer själv vad som ska planteras här men kom ihåg att ogräs måste vi alltid plocka bort! Det viktiga med den här tanken är att vara fullt medveten om vad vi verkligen vill. Detta har vi varit inne på väldigt ofta eftersom det är grundläggande och eftersom hjärnan vill stanna kvar där den alltid har varit blir vi tvungna att tala mycket om detta och lyfta det ur olika perspektiv. Vi har talat om olika perspektiv och skiftningar av dessa och när vi fördjupar oss och gör de förändringar i vår inre process som vi behöver göra ser vi annorlunda på världen efter varje förändring vi gör med oss själva och därför förändras också tanken om vad vi verkligen vill i takt med att vi börjar se vem vi verkligen ÄR.

 

Om vi framgångsrikt lyckas plantera våra frön kommer dessa att bära frukt! Vad innebär det då att plantera framgångsrikt? Ja. Hur skulle du plantera något i din trädgård? Skulle du använda jord som redan varit använd en gång eller skulle du se till att jorden är frisk och näringsrik? Skulle du plantera i rätt tid? Skulle du välja rätt läge för ditt frö? Det finns en rätt säsong för allt i naturen. Iaktta hur naturen gör! Vi måste också förstå att det vi vill ska ske i våra liv kan ta tid att visa sig. Somligt tar längre tid. Se hur naturen fungerar. Se hur lång tid ett träd tar på sig att växa sig högt och ståtligt. Där finns inget bristande tålamod. Vi behöver lita på processen. Processen hjälper oss också att vidareutveckla ytterligare de mål vi har men föder också fram nya! Du utvecklas som människa genom processen och ser tydligare.

 

Skriv ner vilka önskemål om livet du har. Granska dem och se vilka som verkligen är dina och vilka av dem som andra har fått dig att tro på att du vill ha. När du kommit fram till vilka som verkligen är dina börjar du att fördjupa dem och skriv ner dem så att de är så detaljerade de bara kan vara. Kristallklara! Vad som kan hända här är att du ser att listan över dina önskemål inte längre stämmer överens med vem du ÄR eller faktiskt att du ser att dessa drömmar du tror att du har inte alls är dina, inte en enda av dem! Att de har varit dina föräldrars eller skolkuratorns när det var dags för att göra ett yrkesval. Din mormors eller samhällets skrik efter det behov som finns där. Samhällets behov sänds ut till oss på högst subliminalt sätt. Genom program på tv:n. Via reklaminslag, nyheter osv. Dessa frön som de sår gror inom var och en av oss. Det största misstaget vi kan göra är att tro att vi är skyddade och motståndskraftiga mot sådan påverkan. Det är vi inte. Hjärnan suger åt sig som en svamp, egot är närvarande och vill ju alltid vara viktig och bästa sättet att vara viktig kan vara att bli polis därför att det finns ett behov av poliser. Egot vill tillfredställa därför att det då får uppmärksamhet! (Jag talar om egot som en person här eftersom det faktiskt blir som en ytterligare person. Alltså lever vi i en splittring så länge egot får den här typen av utrymme.)

 

Tankar föder handling!

 

Idag har vi dag 13 och är dagen då det handlar om att rensa ogräs i trädgården, vända jorden och förbereda. Under tiden du sliter bort detta ogräs med dess rötter försvinner tankar från dig som inte gagnar. När du vänder jorden skapar du kärlek till dig själv, inifrån och ut och börjar nu bli redo att sätta ditt första frö som handlar om vem du är!

 

Dagens meditation handlar om ditt Jag. Vem du är i framtiden. Meditationen hjälper dig att se vem du vill vara genom att du ser vem du är.

 

För den som inte läst om de tidigare dagarna 13 är det goda rådet att göra det idag. För den som har kultiverat sina frön och som igår gick in i energin som låg i nummer 21 vattnar nu sin trädgård och låter det som fått liv få mer liv! Vilka fler frön vill du nu sätta i jord?

 

Namasté

 

Dag 14

Den Gyllene Vägen

 

 

Alkemistisk förening av alla element, av all energi, av alla känslor. När alla delar förenas till ett, när motsatsrelationer förenas så att de hellre samspelar än separerar uppstår något annat, något större. Här kan du nu sträcka dig utöver dig själv och över världen. Idag håller du inte dig till det som enbart är givet dig. Du förstår att det finns något utöver det givna, utöver det du ser – där idén är större än du tror. Dit vill du nå idag.

 

Vi har talat om ”Den vises sten” i tidigare dagarna 14. Det är just det som nämns ovan. Något ädlare. Något mer sublimt. Det där vi tror är så stort att vi inte kan nå det men precis så som du känner idag, att det finns något mer och att det är nåbart är också sant. Du vet att det är sant därför att du känner det. Du har jobbat intensivt med din inre process och har nu lärt dig att känna istället för att tänka och nu känner du detta ”mer” och känner att det är nåbart. Sträck ut handen och ta det. Det är nu inom räckhåll!

 

Att du nu kan sträcka dig efter det där extraordinära är för att du själv blivit extraordinär genom ditt fina arbete. Eftersom du är det inom dig, har funnit ”den vises sten” i ditt hjärta vibrerar du på den nivån och därför är det nu nåbart. Du har lagt till en extra ton. Du har stämt ditt hjärta en oktav högre och blivit ett med allt. Du känner det! Egot är nu upplöst och du är i balans. Du brinner av entusiasm och kreativitet men håller ändå balansen. Du rusar inte iväg i eufori utan har funnit den gyllene vägen. Här genomsyras du av tillit och glädje oavsett skeenden därför att du bär tilliten inom dig och inte i den yttre världen. Du har ju nämligen funnit Den vises sten.

 

Allt du rör vid nu, allt som kommer i din väg kan du omvandla, som alkemisten. Där du tidigare sett problem och fastnat ser du nu lösningar och hur nya idéer föds ur dem. Du har nu lärt dig att gå förbi det som begränsar eftersom du nu vet att det egentligen inte finns någon sådan gräns. En sådan gräns är enbart något vi hört talas om genom uttalanden så som ”det får du inte göra”, ”dit får du inte gå” osv. Men du ser nu att du faktiskt aldrig har sett gränsen och vet därför att den inte finns. Man kan nu säga att du är gränsöverskridande men det skulle inkludera en gränsdragning. Vi säger istället att du är gränslös eftersom du aldrig haft någon sådan. Sammantaget kan man nu säga att du är orörbar. Inte oberörd som omgivningen kan uppleva dig som eftersom du inte berörs av den yttre världen utan har nu sträckt dig utanför den. Du fångar helt enkelt inte bollarna längre. Du vet att andras åsikter inte har något värde eftersom deras åsikter inte handlar om dig utan om dem – alltså låter du bollarna rulla runt på golvet. Inte ens ”hurra-ropen” fångar du därför att du nu vet att det finns ”bu-bollar” en annan dag. Du vet att fångar du den ena bollen måste du per definition fånga alla.

 

Försvarsmurar och rädslor är nu borta. Du vet nu att allt är ett ansikte. Allting ger. Smärta ger. Glädje ger. Sorg ger. Osv. Det finns inget som tar. Allt är ett och du tillhör alltet. Du är idag leende där ditt leende kommer från ditt hjärta – den enda plats du utgår ifrån. Idag går du ut i världen precis så. Du går ut över det andra kallar för gränser. Du tar idag de steg du behöver ta för att sträcka dig utöver det du trodde var du i begränsad form! Idag tar du vad man kan kalla ”tvärt-om-beslut” och plötsligt blir lösningarna lätta och tydliga. Lek med besluten! Känn! Du vet att det är rätt om det känns rätt!

 

Dagens meditation handlar just om alkemistens förmåga att skapa enhet, att skapa ett enda ämne, ett enda som kallas för livselixir. Denna meditation är även healande och renande så att du lättare kan öppna upp för alltet och enheten. Du hittar den inne i Meditera MERA.

 

Namasté

 

Dag 15 (6)

Integration

Dagen idag står i förnyad vitalitet tillsammans

med mycket humor och inividualitet.

När vi iakttar det individuella idag utgår vi

samtidigt från energinummer 6 som står i kärlekens

starka, underbaraste energi!

 

När du tittar på dig själv, känner du då kärlek? När du tittar på andra, känner du då kärlek? Tillåter du dem du älskar att vara den de är? Tillåter du dem som står dig närmst att utvecklas? Tillåter du dem att göra sina misstag? Kärlek handlar inte om att manipulera. Vi kan pröva att manipulera andra utifrån vår egen rädsla och genom manipulation hålla dem bundna vid oss men det kommer inte att fungera – de kommer att gå. Kärlek handlar inte om makt.

 

Tillåt ett naturligt flöde mellan dig och andra. Njut av dem så länge de är där och ta kärleksfullt avsked om du eller de måste gå.

 

I energitalet 15 iakttar vi de illusioner vi väljer att bygga upp kring vår verklighet. En sådan illusion är att allt måste vara perfekt. Relationen måste vara perfekt, middagsbjudningen, vänskapsrelationerna, jobbet, ja, allt vad du själv bestämmer. Det handlar inte om perfektion. Det handlar om det som är verkligt. I det som ÄR existerar inte perfektion därför att det som ÄR, är högre och större. I detta större finns inget annat än det som finns, vilket är det som är verkligt! När vi väljer att tänka i illusioner av perfektion måste vi per definition också börja bygga syndabockar – dem som stör perfektionen, alltså befinner vi oss nu i separation och dualism istället för känslan av att allt är ett. Här bygger vi upp en skuggsida som innehåller vårt mörker som kan vara allt från skuldkänslor som föder frustration till slutligen en djup depression som kan vara svår att ta sig upp ur. Det beror på att vi separerar oss från mörkret – vi vill inte ha med det att göra. Kärlek till dig själv och till världen handlar om att låta ljuset och mörkret samspela. Inget är mer naturligt än att de båda finns och accepterar vi dem båda, integrerar dem befinner vi oss inte längre i inre eller yttre separation. Ljuset och mörkret är lika naturligt som att vi har dagtimmar och nattimmar!

 

Vad vi bör titta på när det gäller vårt val av kärlekspartner, vänner och familjemedlemmar är först och främst oss själva. Är du klar över vem du är? Är du klar över vilket ditt grundfundament är? Först när du vet detta om dig själv som du kan dra till dig människor som stämmer överens med dig. Vi talar återigen inte om perfektion utan enbart om det som är autentiskt. Om vi söker det perfekta söker vi bortom oss själva eftersom vi själva inte är perfekta.

 

En person kommer aldrig att bara vara på ett sätt och dessutom utvecklas och förändras människor hela tiden. Om vi kan utvecklas tillsammans med våra människor har vi också möjlighet till hållbarhet men för att kunna utvecklas tillsammans måste grundfundamentet vara gemensamma nämnare. En vegetarian kan aldrig leva med en köttätare utan att förneka sin egen verklighet. Det handlar inte enbart om maten här utan tanken bakom. Vegetarianen vill vara levande och äter vitalitet. Köttätaren äter död och tung, karmabelastad mat. Inte bara det. Dessa två människor skiljer sig ifrån varann när det gäller synen på annat liv. Vegetarianen tycker inte att det är ok att döda annat levande emedan köttätaren tycker det är helt ok. Här kan man se att man inte delar samma livssyn. Delar vi inte samma livssyn, syn på existensen, syn på hälsan och annat som ligger i hur vi ser på hur vi vill leva våra liv bör vi inte gå in i relation med dessa personer därför att vi har inget gemensamt.

 

Många gånger får vi den tokigaste idén om att vi kan ändra andra. Detta har vi inte rätt att göra. Vi ska helt enkelt inte ens gå in genom den dörren! Vi kan också gå in i illusionen om att det är ok att ni är så fundamentalt olika men eftersom all illusion är kopplat till mörker och leder till separation inom dig kommer du även att separera från dessa personer. Du kommer aldrig att acceptera vad den andre har på sin tallrik och inte då enbart i matväg utan allt som ligger på den där tallriken av livsuppfattning. Här kan man inte ha respekt för varandra eftersom man lever så långt ifrån varandras världsuppfattning.

 

Att vara ärlig sparar otroligt mycket tid. Är du ärlig mot dig själv går du inte in i relationer som skapar frustration, makt och kontroll. Att vara ärlig mot dig själv är den högsta kärleken gentemot dig själv men också gentemot andra. Om egot styr här då är vi ute efter kontroll och makt. När vi inte längre låter kärleken styras av vårt ego låter vi hjärtat ta över och i hjärtat finns enbart frihet och hur vi följer flödet. Här finns inga tvång. Om du litar på dig själv kan du också lita på att du är med rätt personer. Tillit kommer inifrån. Allting kommer från dig själv!

 

Dagen idag kan vara utmanande på många sätt då egot kan vara närvarande på många plan. Egot är alltid ensidigt. Det handlar alltid bara om dig! Låt egot komma! Lägg det på bordet och iaktta det! Varför är det så starkt just nu? Vad är du rädd för just nu? Här kan du hitta förträngningar som tillhör ”skuggsidan” och som du trängt undan eftersom det inte tillhör bilden av perfektion, men när du nu vet att det faktiskt får tillhöra kan du också iaktta det och befria dig från dina rädslor och i nästa steg gå in i acceptans på att allt som finns, finns för att det ska! Här kanske du upplever mycket förvirring just nu, ilska som leder till offermentalitet tillsammans med insikten om att du lever i en lögn. Det är helt ok! Nu kan du bli sann mot dig själv! Vägen mot ljuset går ofta genom det mörker vi byggt upp.

 

Iaktta idag hur ofta du använder ordet ”jag”.

 

I vår dag idag har vi en oerhört kreativ energi. Du säger ja! Du är i en Ja-dag. Du säger ja till din sexualitet, där också den här typen av energi leder till upplysning. Energi flödar fritt mellan det materiella och det andliga. Du ser idag under ytan och befrias från dualismens begränsningar. Idag är du rent magisk och har en stark påverkan på din omgivning så var i din inre kärlek så att det också är genom den du agerar i världen idag!

 

Vi har nu haft en svit där vi har arbetat mycket med just detta med att integrera all - ting. Vi har haft en svit där vi ska försöka förstå att allt ÄR och att du är en del av ALLTET. Här är allt integrerat för att vi hellre bör samspela än att separera. Imorgon går vi in i en brytpunkt och går in i en ny svit. Ni som inte helt hängt med här i den här sviten har tillgång till all information om du går in i Dagar som gått. Meditationerna som har legat med här hittar du ute i Meditera MERA.

 

Dagens meditation handlar om förening av motsatser! Hur egot kopplas bort genom att vi kärleksfullt går in i hjärtat.

 

Namasté

 

Dag 4 (13)

Stabilitet

 

 

 

 

Att dela med sig och ta del av andras insikter och kunskaper. Det är vad dagen handlar om idag. Dag 13 ligger bakom vår 4:a idag vilket gör att vi med fördel lägger våra egna kunskaper och insikter åt sidan för att kunna se vad andra har att lära dig. Vad säger andra människor? Hur resonerar de? Det kan vara så att du i det du hör kommer fram till vad du själv vet och kan, vilka insikter du själv har kommit fram till. Detta speglar hur långt du har kommit! Genom att lyssna på andra och kanske upplever att de brister i sina tankebanor kan du fylla på med dina egna tankar och genom det du ser i deras brister utvecklar din egen tanke vidare. Här får du också en chans att dela med dig av dina tankar så att den andre har en chans att utvecklas. På så sätt blir det ett växelspel idag av ett givande. Bara det – Att ge.

 

Lägg bort ditt skydd idag och kliv ut ur det som ett klädesplagg du trampar av dig och låter ligga. Vad ska du med det till? Det leder inte framåt. Det ger stagnation. Våga vara sårbar! Det är bara i detta tillstånd du kan växa och utvecklas! Vi behöver inget skydd. Vill andra göra illa dig, låt dem göra illa dig. Du ser klart och tydligt deras rätta jag och kan släppa taget om dem – visa bort dem från din livsscen. Stå tillgänglig. Enbart där som du kan stå sann gentemot dig själv!

 

Idag går tanken snabbt. Var uppmärksam på att du har hjärtat med – Att du känner in alla beslut du tar. Använd huvudet enbart när du behöver det. När du behöver göra en analys. Gå sedan ner i hjärtat och lyssna där – känn vilket beslut som känns rätt för dig. Lyssna på din intuition idag. Det innebär att det som kommer till dig sekundsnabbt är svaret du har. Sekunden efter har hjärnan lagt sig i och därmed eventuella rädslor! Gå på ditt första!

 

Idag har du nytta av alla dina kunskaper och ditt snabba intellekt. Idag kan du verkligen gå inåt och finna kunskaper du har förvärvat i tidigare liv och som du har nytta av idag men även framåt. Gå inåt och sök efter den dolda kunskapen du bär på. Den du hade med dig hit och vid födelseögonblicket hade i dig. Om du känner att du ligger efter eller har skjutit upp ditt egenarbete på det inre planet är det idag du ska börja! Nu är det slut med att skjuta upp saker. När du skjuter saker framåt blir de aldrig verklighet. Du kommer aldrig fram!

 

Vad är det du har skjutit upp fram till nu? Välj ut en av dessa saker idag och gör den! Imorgon väljer du en till av dessa saker som ligger i uppskjutande och gör det! Och! Och har du inte börjat meditera är det absolut det du behöver börja med idag. När du gör meditation till en rutin har du plötsligt mycket lättare att göra saker istället för att skjuta upp dem. Du ser klarare och saker och ting känns inte svårt och tungt längre.

 

För att kunna göra vårt eget högsta bästa så att vi kan göra det högsta bästa för andra behöver vi känna att vi har någon form av struktur. I vår 4:a har vi tanken om struktur. Inte så att dessa strukturer ska stelna utan bara så att man känner att man har allt inom fyra hörn. Genom struktur skapar man utrymme för annat. Röra skapar inget utrymme. Det stjäl utrymme. Här behöver vi känna att vi har trygghet. (Titta på dem som kallar sig spontana. De ser det som en positiv egenskap men är i själva verket precis tvärtom. De får inget gjort. De har inga mål och lyckas inte boka in möten med människor som är viktiga för dem. Ofta har de alla möjliga slags problem men som de slätar över med en till synes obekymrad livshållning. Se upp för dessa! De har inget att ge. De tar!)

 

När vi talar om trygghet syftar det inte till den vi lägger på andra eftersom vi inte kan lita på omvärlden som ju, som vi har sagt, ständigt förändras. Vi talar om den inre tilliten. Vi har vår 4:a idag som är det sista kortet som är så kallat det sista kortet kopplat till ”verkligheten” – bättre sagt – kopplat till det materiella – till att bygga upp en grund som är stabil nog att tillåta växandet. Från vår 5:a går vi uppåt och inåt i den andliga sfären. Min uppfattning om detta är att för att kunna bygga vår grund måste vi ha det andliga med oss – där vi har gjort vårt själsarbete för hur ska vi annars kunna bygga en grund? På vad ska den byggas om inte på oss själva!

 

Det vi talar om i 4:an av trygghet, stabilitet, struktur och ordning kan vi inte ha om vi inte också påbörjar vårt inre arbete. Det skulle innebära att vi byggde vår struktur utifrån den yttre världen och det har vi strukit ett streck över – Det är den omöjliga vägen eftersom vi där enbart bygger vidare på illusioner. Känner du av rastlöshet idag är det för att du inte har den här inre strukturen men du har då inte heller påbörjat ditt egenarbete för att kunna skapa ett inre lugn där du kan se klart. Idag går vi in i expansion och växande men där detta växande enbart kan ske om du är med!

 

Dagens meditation handlar om inre trygghet. Inre tillit. På så sätt kan du nu leva livet modigt eftersom du vet att allt sker precis som det ska!

 

För er som ännu inte har påbörjat ert arbete men tänker börja idag, kan med fördel göra dagens meditation. Den passar alla oavsett hur långt man har kommit. Vill man göra andra meditationer utifrån var man vill påbörja sitt arbete finns en lång rad meditationer inne i Meditera MERA som du kan välja mellan. Välj något som känns angeläget för dig. Den knut du känner att du just nu behöver lösa upp för att komma vidare.

 

För er som har kommit en bra bit i ert arbete och känner er trygg i detta kan göra meditationen som handlar om tidigare liv för att få hjälp med att nå den kunskap som ligger där men är dold för dig. Denna är enbart till för dem som har meditation som en daglig rutin och är i inre balans.

 

Namasté

 

Dag 5

Auktoritet

 

 

Förr eller senare behöver många av oss fin na den egna vägen. Det finns dem som väljer bort den vägen, som lever inom doktrinen och upplever en slags trygghet där. Även det är ett slags val. De går aldrig utanför doktrinens regler. De följer ett inrutat mönster och mår på sätt och vis bäst innanför murarna Även om de aldrig kan må bra där. De säger att det är så livet är och faller till ro med den illusionen.

 

När vi idag talar om vikten av att finna den egna vägen är det riktat till dem som inte mår bra i doktrinens fängelse. Som blir sjuk av att inte få stå fri. Som blir deprimerad av att inte få leva som den man ÄR. Som vill göra det de älskar, inte det de måste. Men vad är frihet då? Måste ofrihet och frihet utesluta varandra?

 

Picasso sa så här: Man kan inte gå utanför gränserna om man inte kan sina grunder. Picasso var en otroligt skicklig målare. Han kunde varenda teknik och kunde måla fotografiskt. På grund av dessa kunskaper kunde han lämna doktrinen, ta ut gränserna, gå sin egen väg och skapa helt andra och avvikande former. På samma sätt kan vi leva. Genom att först iaktta doktrinen och dess regelverk, lära oss allt om dessa, lyssna på de auktoritära rösterna där, som vi sedan kan gå ifrån dem. Vi känner till vilka regler som alla måste följa så som lagarna men det är allt. Genom att gå in i acceptans istället för trots och motstånd gällande den yttre auktoriteten kan vi nu börja gå på vår egen väg. Så frihet verkar handla om att förstå och ha kunskap om ofriheten, acceptera auktoritära röster och integrera denna yttre doktrin för att själv kunna leva i frihet. Det handlar INTE om att vi inte kan förändra världen, att förändra den yttre auktoriteten, för det kan vi. Vi kan, när vi funnit vår egen väg och lever i frihet förändra det som inte är bra i den yttre världen men vi kan då göra det på ett konstruktivt sätt. Men som tidigare och flertalet gånger blivit sagt – det börjar med dig! Vi kan inte skapa bestående förändring inom oss eller i den yttre världen om vi inte är klart seende.

 

Det är idag tid för dig att sätta dig ner. Försök och töm allt du tror på. Försök tvätta av den nedklottrade skrivtavlan så att det inte längre står något inskrivet på den. Börja nu med att fylla på den. Vad är frihet för dig? Vad gör dig lycklig? Börja leva det du älskar. Det är din väg! När du gör det du älskar, gör du det du är ämnad att göra eftersom hjärtat redan känner till vilken väg som är din. Lyssna inåt idag och vidta de åtgärder du behöver göra för att kunna gå på din väg.

 

När vi gör dessa förändringar kan de vara förknippade med att vi måste lämna en relation vi har, lämna jobbet vi har osv. Det kan upplevas som förluster. Men om du upplever det som en förlust har du ännu inte gått in i acceptans gällande doktrinen. Det är enbart doktrinen som säger att det är en förlust. Ditt hjärta säger att det är vinst! Vi kan bara vinna vårt jag om vi gör oss av med det som hindrar oss från att vara den vi ÄR. Gör vi inte det lever vi i ständig brist och det är förlust!

 

Vi lever i en värld av manipulation. Vi får hela tiden höra vad som är rätt och fel. De auktoritära rösterna är höga. Du vet när du är utsatt för den här osynliga manipulationen - när det känns fel för dig. Här talar vi inte om enstaka människor. Vi talar om samhällsdoktrinen – politiker, religiösa rörelser och andra vars röster nu är mycket höga eftersom vi gått in i paradigmskiftet – skiftet mellan Fiskarnas tidsålder och Vattumannens tidsålder som handlar om information och kunskap istället för blind tro, makt och kontroll där rädslan bor.

 

Genom att acceptera den yttre auktoriteten kan du nu säga ja till din egen!

 

Talet 5 är symbolen för människan. Armar, ben och huvud blir fem. Fem fingrar och fem tår. Fem grundsinnen. Idag handlar det om dig. Det är nu du kan göra de kärleksfulla förändringar du behöver göra för att det ska kännas rätt för dig. Det är nu vi ställer frågorna om ofrihet kontra frihet och lär oss att förstå hur dessa tillstånd kan smälta samman. Femman står för lydnad. Bara ordet kan väcka trots inom oss och vi hamnar i försvarsposition och aggression. Men om vi tänker på ordet lyda och tänker att vi ska lyda oss själva, följa är ett bättre ord men med samma innebörd. Följa vårt hjärta. Följa vår inre röst. Byt ut ordet med ”lyda”. Vi ser att smarta ledare använder gärna ordet följa hellre än att lyda därför att ordet följa låter mer ödmjukt och du får en ödmjuk flock bakom dig och som ledare kan man få en oerhörd frihet att göra det som står på den dolda agendan utan att flocken reagerar. När vi talar om att följa flödet låter det som något trevligt att göra men om vi säger ”lyd flödet!” låter detta väldigt hårt, strängt och brutalt men faktum är – det är vad hjärtat säger – Lyd min röst och följ den! När vi hoppar över ordet ”lyd” tror vi att det finns en valmöjlighet. Det gör det i själva verket inte. Inte om du vill må bra och leva balanserat och sant, genuint gentemot dig själv.

 

Iaktta idag de yttre doktrinerna. Iaktta dig själv. Finn balans mellan dessa olika och integrera dem. Genom integration som du kan bli ditt högsta bästa jag. Genom att se allt klart kan du nu också se dig själv och vem du är och vad du vill göra!

 

Dagens meditation handlar om frihet. Frisättande av begränsningar. Frihet bortom doktrinens ofrihet. Fri från manipulation. Fri från lögnen de har försökt få dig att tro på. Motsättningen mellan tvång och frihet suddas här ut.

 

Namasté

 

Dag 6/15

Domaren

 

Vi har en intressant kombination idag utav vår 6:a tillsammans med energinummer 15 idag. Vi talar om kärlek idag men mer den som har med oss själva att göra då nummer 15 pekar på individen.

 

De flesta av oss har inte gjort sig av med den ”inre domaren” utan lever under ett slags tyranni av dömanden. Framförallt dömer vi oss själva. Vår uppgift är att ta reda på var den inre domaren dök upp. Vi föds inte med den. Den kommer till oss via andra, via vår omgivning och väldigt ofta via våra föräldrar eller andra närstående. De kan säga: ”Vem tror du att du är!” Som ett påstående men låter som en fråga. Mellan raderna säger man här ”Håll dig på din plats! Tro inte att du är något! Du ska vara som alla andra! In i boxen med dig!” Det kan vara annat så som: ”Vad klumpig du är!” Det kan verka som ett oskyldigt påstående men får man som barn höra detta varje gång man råkar ha sönder något, spilla ut mjölk eller annat är det detta man tar in och man blir en klumpig vuxen. Man tar helt enkelt över stafettpinnen och fortsätter som vuxen att blockera sig själv med tankar som att varför skulle jag kunna? Vem tror jag att jag är? Och så suckar vi och fortsätter med den utbildning eller den väg de auktoritära omkring oss talade om för oss att vi skulle välja. Här väljer vi inte utifrån vem vi är, som individen – vi väljer väg utifrån vad andra har sagt. Detta är inte kärlek. Detta är inte föräldrakärlek och det i sin tur leder till att du inte kan agera kärleksfullt mot dig själv. Här blir vi sjuka. Utbrända, deprimerade eller någon form av fysisk sjukdom som är stressrelaterat. Exempel på detta kan vara eksem eller att man har väldigt mycket finnar (som träder fram på grund av en inre, oerhörd ilska) men även allvarligare sjukdomar. Sådant som värk i kroppen kommer härifrån eftersom vi väljer vårt liv utifrån den inre domaren. Ofta väljer vi en partner som kan ta över stafettpinnen och kan fortsätta döma dig så som du alltid blivit dömd. (Många som lämnar en sådan relation blir värkfri!) Vi dras helt enkelt till människor som kan hjälpa oss att döma oss.

 

Dömer vi oss själva dömer vi också andra och andra som bär runt med sin egen domare dömer dig!

 

Ett tecken på att du har kvar din inre domare är att du har dömande människor omkring dig – att du inte har befriat dig från denna domare även om du har försökt. Så se dig om hur det ser ut omkring dig. Finner du dömande människor i din närmsta sfär, försök då att lokalisera din egen inre domare. Det behöver inte vara något förfärligt stort, det kan räcka med något ”litet” som att ”Vad klumpig du är!”

 

När du dömer dig själv straffar du också dig själv. Det hänger ihop. Vi förnedrar oss själva i det tal vi för gentemot oss själva och vi betalar för våra misstag om och om igen. Även där vi kan se att vi misshandlar vår kropp fysiskt – att vi tillför kroppen föda som inte är bra för oss, röker eller dricker alkohol. Detta kommer från den inre domaren. För om vi var i fullständig kärlek till oss själva skulle vi inte göra illa vare sig oss själva eller andra levande varelser på jorden.

 

Titta på dig själv med kärleksfull blick idag. Vad säger du till dig själv? Säger du: ”Åh! Så dumt av mig!” ”Det var dumt av mig!” Ser du hur du dömer dig själv? Det är också så att vi utgår ifrån att andra ser på oss som vi själva ser på oss. Detta är inte sant. De tittar på dig utifrån sig själva, den egna referensramen – sin egen inre domare! Så nu finns det lika många domare som människor omkring dig. Din egen och alla andras!

 

Dolt i den inre domaren ligger offret. Man bär på klander, skuld och skam. Här skapar den inre domaren offret som får dig att känna dig maktlös och hjälplös. I värsta fall alldeles hopplös. Idag kan du med fördel titta på offret inom dig. Är det synd om dig på något sätt? Identifiera detta. Då gör du din domare synlig!

 

Dagens energinummer talar om för oss att allt börjar med oss själva! Nu är det hög tid att börja älska dig precis som den du är bortom allt du fått höra om dig själv och om andra. Kanske klandrade dina föräldrar andra? Kanske hörde du att moster Karin inte är klok så som hon lever sitt liv! När du då som barn var hemma hos moster Karin på sommarloven som hade sju katter, 3 hundar, 4 hästar, målade tavlor men aldrig städade. Kanske levde lite mer i nuet, lite mer självbejakande och kanske också i många kärleksrelationer tolkade barnet i dig detta som ett dåligt liv. En konflikt uppstod inom dig dock: ”Varför är då moster Karin så glad jämt?” ”Varför är mamma då så arg alltid?” Vad är det som inte stämmer här? Den inre konflikten är etablerad. Vad säger detta? Jo. Du behöver inte ha blivit direkt dömd under din uppväxt utan indirekt genom att höra andra döma andra. Där ligger din inre domare även om domen inte har blivit direkt riktad mot dig. Konflikten som är etablerad har skapat en idé hos dig att de som gör rätt är arga och de som gör fel är glada!

 

Man kanske inte har dömt dig genom direkt tal men genom agerande. Genom att inte ge dig uppmärksamhet. Genom att ignorera dig. På så sätt beter sig din inre domare idag. Du ser till att du fortsätter bli ignorerad av dig själv eller av andra eller också väljer du att vara en som blir oerhört beroende av andras uppmärksamhet, du kan bli clownen på festen – se till att du hamnar i centrum överallt. Den inre domaren kan alltså vara en som inte är väldigt tydlig men finns där ändå!

 

Se idag på dig själv med kärlek. Försök att finna din inre domare. Kan du inte direkt hitta den kan du finna den genom att lyssna på hur du dömer andra.

 

Det finns så mycket mer om detta men som kommer att hanteras via en av mina kurser. Men varför inte börja med detta idag då universum ber oss göra detta. Nya tiden handlar om att ansvarsfullt medvetandegöra så att vi kan bli så fria vi nu "måste" vara i under Vattumannens tidsålder!

 

Dagens meditation handlar om dömandet. Så att vi kan befria oss från vår inre domare. Då blir livet så mycket lättare! (Tyvärr var det väldigt svårt att hitta en meditation som lyfter fram exakt det jag vill lyfta fram, men vi får vara tacksamma av det som finns till hands. Jag kommer att göra egna meditationer i framtiden som är bättre anpassade till Nya Tiden.)

 

Namasté

 

copyright © 2016, 2017 All Rights Reserved Maria Corall