Litteratur

 

Vid regnbågens slut finner vi en urna med guld.

Nu är den din!

Här listas böcker som jag rekommenderar om man är sugen på att läsa. Jag recenserar dessa böcker och talar om vilken åsikt jag har.

 

Något märkligt har hänt och som sprids alltmer i flödet kring Nya Tiden, uppstigningen, frekvenshöjningen eller vad man nu vill kalla det för. Själv kallar jag det för alltihop. Ibland stämmer 'frekvenshöjning' bättre än 'uppstigning'. Det beror på i vilket sammanhang man talar. Man har börjar sprida uppmaningen om att inte läsa böcker!

 

Varför gör man det? Ja. Man vill att människor ska stå så rena som möjligt när vi nu träder in i ett nytt paradigm. Detta paradigm handlar om att vi lämnar makt/kontroll-frekvensen för att skifta/höja oss upp till frihetsfrekvensen. (The shift har ni kanske hört talas om?) Detta ter sig märkligt för mig som själv befinner mig på frihetsfrekvensen och alltid har gjort, att man talar om för människan vad människan ska och inte ska. Dessa uppmanare trillar då omedelbart ner från frihetsfrekvensen till kontroll/makt-frekvensen. Då handlar det om dogmatism vilket det nya paradigmet vill bryta upp, upplösa. Många som är engagerade i Uppstigningen kan plötsligt bli oerhört pragmatiska och faller omkull! Vi bör inte tala om vad andra ska och inte ska! Vi kan enbart föreslå! Och självklart upplysa och dela ut information.

 

Frihet. Frihetsfrekvensen. Vad handlar det om? Jag fördjupar inte detta här. Detta tas upp på andra ställen. I artiklar, i bloggen, i kurserna man kan engagera sig i. Men vi går in i en tid som handlar om vår frihet, men om frihet under ansvar. Under ansvar. Lägg det på minnet. Men ansvar kan man bara ta om man har information. Så vad är det de egentligen säger?

 

De menar så här (och jag hävdar att detta är sant): Vi kan inte tro på allt vi hör på tv eller läser i böcker. Nyheterna på tv är riktade åt ett visst håll - åt det håll de vill att folket ska titta. Böcker kan vara förljugna och få oss att titta bort ifrån det vi egentligen ska fokusera på, att vi hamnar i metrixen (detta lyfts upp på annat håll). Så. När vi läser böcker måste vi läsa dem objektivt. Oavsett om det handlar om en s.k. faktabok eller om en kärleksroman. Men inte enbart objektivt utan med en medvetenhet om vad det är för en slags bok man håller i sin hand och vad syftet med läsningen med den boken är. Då kan vi inte förvilla bort oss.

 

Faktaboken bör läsas med ett källkritiskt öga. Författaren har faktiskt fått sin fakta någonstans ifrån, som fått sin fakta någonstans ifrån osv. Den stenen kan vi kasta långt bak för att hitta vem som först kom med informationen. Och var fick den personen sin fakta ifrån? En faktabok blir som en viskningslek och på vägen fram ändras dessa fakta hela tiden. Fakta är tillfälliga sanningar. Fakta ändras i takt med vad vi upptäcker. Vetenskapen bygger på empirism - alltså på våra sinnen. Alltså handlar vetenskapen om att vi inte veta mer om världen än det vi ser.

 

Kärleksromaner eller filmer av alla de slag bör vi absolut läsa/titta på med en objektiv blick. Att man inte vill att vi ska läsa den här typen av böcker just nu, i uppstigningen, beror på att man hamnar utanför sig själv och inte inåt som ju är meningen nu. Åtminstone är det vad de hävdar. Om man läser en skön kärleksroman är risken stor, om man inte har den sköna kärleken i sitt liv så som den beskrivs i romanen, att man börjar se på sig själv som en som lever i brist. När vi upplever oss som vore vi i brist, i avsaknad, sänker vi våra energier. Att vi börjar drömma om prinsen på den vita springaren eller prinsessan i tornet som måste räddas. Visst. Det är en skev bild, det kan jag hålla med uppmanarna om men är man bara medveten om detta tycker jag absolut att vi kan läsa dessa böcker, att vi kan läsa precis vad vi vill. Ibland behöver man få koppla bort allt annat och få koppla av. Allt handlar om att vara i balans.

 

Observera att om du skulle uppleva att du fångas in i negativa tankar av det du läser ska du kanske inte läsa just den typen av böcker för främst just nu - i Nya tiden - står tanken om att vi bör vara uppmärksamma på oss själva och närvarande i nuet vi befinner oss i, inifrån och ut. Inte tvärtom.

 

Ett annat alternativ är att du tittar på vad det är som dyker upp inom dig när du läser. Vilka tankar om brist som eventuellt dyker upp, tittar på dem och lyfter in dem i ditt arbete med dig själv! Så egentligen är det alltså enbart positivt med vår läsning - om vi läser utifrån perspektivet om att vi inte kan tro på allt vi läser, hör eller ser!

Så. Med rätt blick "uppmanar" jag verkligen till läsning!

 

Att läsa böcker är att få möjlighet till tusen världar. Vi får en inblick i andras situationer och tankar kring dem. Vi kan få syn på våra egna tankar och uppfattningar om saker och ting. Vi kanske inte håller med om det vi hör/ser/läser? Bra! Det ger dig möjlighet att utveckla din egen tanke! Att inte läsa innebär att man tar del av ett enda liv - sitt eget!

 

Namasté

Maria Corall

 

 

 

copyright © 2016 All Rights Reserved Maria Corall