Om Mantran

 

Varför ägna en helt egen sida åt mantra? Varför inte bara baka ihop det med meditationerna?

 

Visst hänger detta ihop. Allting hänger ihop i världen. Jag är en del av dig och du är en del av mig, av blommorna, av löven på marken och gräset som syresätter luften men som vi väljer att klippa ner. Vad händer då med oss och världen?

 

Allting består av delar. Utan delar finns ingen helhet och för att kunna förstå helheten måste vi se delarna klart och tydligt. Hermenuitik. Detta ska vi tala mer om men inte just här.

 

Meditation är ett mycket brett område. Det är orsaken till att jag lyfter fram information om mantran och som får en helt egen stol! Det är ett annorlunda sätt att meditera på. Vishetslärarna mediterar över mantran. Mantran är kopplade till våra energifält, våra chakran och de fält som omger oss och som kopplar oss vidare till dessa fält uppåt och utåt. Dessa mantran går inåt på djupet. De är viktiga att känna till och att ha kunskap om i en värld där vi nu har skapat smarta meditationer. Som Picasso sa: "Det är först när man kan grunderna som man kan ta ut svängarna!"

 

Mer om detta snart! Sidan är under...

 

/Maria Corall

 

 

 

copyright © 2016 All Rights Reserved Maria Corall