Välkommen till webbshoppen

För Ditt Liv!

Observera! De kurser som är markerade med grönt är de som finns tillgängliga att beställa. De som är rödmarkerade är kurser som ej är tillgängliga i stunden utan är under arbete och publiceras snarast!

 

 

Information om

E-kurserna

 

Förslagsvis är det bra att börja med grundkursen även om du känner att du har arbetat med dig själva under många år och upplever att du inte behöver grunderna. Nu kan det vara så att grunderna som finns här kan vara helt annorlunda än vad du hört om tidigare, mer djupgående och ur ett annorlunda perspektiv. Samtidigt blir det lättare att förstå de övriga kurserna om man har dessa grunder med sig i första hand.

 

Tips:

 

Läs igenom hela texten en gång. Läs den sedan en gång till med en penna så att du kan göra anteckningar och understrykningar. Vilka tankar dyker upp hos dig i din läsning?

 

Har du frågor kring kursen skickar du dem till mig i ett kontaktformulär.

 

Lycka till!

Maria Corall

 

 

 

copyright © 2016 All Rights Reserved Maria Corall